Zápis z PS dne 12.4.2012

7. května 2012 v 19:12 | Iveta Kuczerová |  Zápisy z PS
Zápis z pracovní skupiny v NZDM POHODA Karviná
ze dne 12. 4. 2012
Pracovní skupiny se účastnilo celkem 12 zařízení - viz prezenční listina
Program:
1. Směřování pracovní skupiny - plán fungování na rok 2012
2. Výstupy z ankety "Jak fungují PS NZDM v ostatních krajích" (porovnání s fungováním naší skupiny, možnost inspirace…)
3. Projednání pochybení KO v souvislosti s poskytnutím informací pracovní skupině (email ze dne 29. 2. 2012)
4. Sdílení aktuální situace v jednotlivých NZDM


1. Směřování pracovní skupiny - plán fungování na rok 2012

Členové pracovní skupiny dnes společně vymezili tyto CÍLE, OČEKÁVÁNÍ a VIZE:
· Sdílení se (vzájemná podpora, možnost si zanadávat, vykecat se)
· PR NZDM směrem k veřejnosti
· Reakce "na" a řešení aktuálních témat (problém, který vznikl v rámci PP)
· Vzdělávání se v rámci skupiny (např. "Jak legálně stávkovat")
· Spolupráce mezi kluby (stáže, akce s klienty) " vytvořit nabídku stáží
· Konference nebo vícedenní setkání NZDM

Více jsme se zaměřili na bod týkající se aktuálních témat a problémů, které vznikají hlavně z praxe v přímé práci s klienty. Od příští pracovní skupiny se bude vždy probírat jedno téma. Skupina navrhla tato témata:
  • SPOD
  • PR NZDM směrem k veřejnosti
  • Etická dilemata
  • Individuální plánování v praxi (nalezení skutečné zakázky)
  • PePa (zapisování výkonů, přínos a využití v praxi)
  • Sebepoškozování v rámci PP

Po hlasování všech zúčastněných jsme se shodli, že na příštích dvou setkáních budeme probírat:
  1. 9. 5. 2012 Oáza Karviná - "Individuální plánování"
  2. 7. 6. 2012 Kamarád Kopřivnice - "PePa"

2. Výstupy z ankety "Jak fungují PS NZDM v ostatních krajích" (porovnání s fungováním naší skupiny, možnost inspirace…)
Četnost setkávání skupin: Je různá - 1x za měsíc až 1x za půl roku. Délka trvání také 3-4 hodiny, celý den, jezdí i na vícedenní pracovní setkání.
Většina pracovních skupin má své vlastní stanovy, které jsou vyvěšeny na vlastním webu. Role se spíše střídají (zapisovatel, koordinátor, facilitátor) nebo mají jednoroční volební období. Někde jsou dokonce pořád stejné. Setkání probíhají obvykle pokaždé v jiném zařízení. Klientská práce zabírá 20 - 80 % časové dotace. Na setkání jezdí většinou vedoucí pracovníci. Kapacita setkání se také liší, někde mohou jezdit maximálně 2 lidé za zařízení.
Vzhledem ke skutečnosti, že každé zařízení je v jiném stádiu vývoje, značně se tak liší cíle a očekávání od pracovní skupiny:
- sdílení zkušeností
- sdílení informací
- řešení problémových témat
- sjednocení a udržení NZDM
- jasné výstupy z jednotlivých setkání
- vzdělávání na klíč
- lobbing za NZDM
- přehlednost, co se děje v oboru
- pracovní skupina jako partner pro jiné instituce
- recenze vzdělávání
Sdílení zkušeností s pracovníky z jiných zařízení, ať už při volné diskusi nebo při probírání nějakého tématu, dává pracovníkům hodně.
Jako možný přínos vidí, když si někdo (nějaká služba) připraví nějaké téma, prezentaci určité problematiky, metody práce a pak se o tom diskutuje.
Uspořádali také konferenci, přičemž ji všichni pracovníci hodnotí pozitivně.
Dobře hodnotí také možnost zastupování služby skupinou, např. při jednání s krajem apod.
I když to asi nemá nějak velký dopad, pořád je to lepší se připomínat, ozývat než nedělat nic.


3. Projednání pochybení KO v souvislosti s poskytnutím informací pracovní skupině (email ze dne 29 .2. 2012)
Dne 28. 2. 2012 poslala Market informace z pracovní schůzky s Jindrou Exnerem.

Text tohoto emailu:
"Vážení kolegové,
přeposílám info a připojuji pár informací z pracovní schůzky s Jindrou Exnerem (předseda správní rady ČAS), která proběhla 24. 2. 2012. Jindra tento den jednal na MSK s Danielem Rychlíkem ohledně situace NZDM v MSK
doporučení:
přihlásit se do dotačního řízení MSK, viz níže výzvy - pečlivě pročtěte kriteria
MSK chce podporovat NZDM, rozhodně bude potřeba zajistit si spolupráci z městem - město musí deklarovat, že NZDM ve městě chce a určitě je důležité, aby se na provozu NZDM podílelo i finančně,(MSK si prozatím nestanovuje výši podpory) NZDM by mělo být součástí KPSS a výhodou zcela určitě bude, pokud se objeví i ve strategických dokumentech plánu prevence kriminality. (povinnost obcí s rozšířenou působností tuto strategii tvořit ). Dle mého názoru (opírám se o informace od paní Bolečkoé z SPOD MSK, konference 2011) bude rovněž pro NZDM výhoda, pokud budou mít pověření SPOD a budou se opírat i o spolupráci s SPOD ve městě. Takže velmi doporučuji aktivně začít se zástupci měst a zástupci sociálních odborů ve vašem městě vyjednávat podporu vašich služeb, začít pracovat na PR - používejte konkrétní čísla, příběhy klientů atd., aby se o Vás vědělo - naučte se říkat, proč je vaše služba důležitá!
pan Rychlík v tuto chvíli ví, o čem je ČAS a obecně podporuje oborové asociace, je uvědoměn o tom, že ČAS zaručuje kvalitu služeb členských zařízení, ví o procesu vstupu do ČAS a podmínkách členství, ČAS bude psát podporující dopis na konkrétní členská zařízení - doporučuji zvážit členství v ČAS pro zatím nečlenská zařízení.
Dále doporučuji napsat na MPSV ve spolupráci s městem Podnět k přehodnocení rozhodnutí dotační komise - dle mých informací by mělo proběhnout II. kolo dotačního řízení, je to určitá možnost na navýšení dotací. Rozhodně je dobré mít vytvořený střízlivý rozpočet do 1.000 000,- Kč. (není možné počítat s finančními prostředky v takovém rozsahu, v jakém byly v IP MSK). Pokud někdo nebude vědět, jak podnět napsat, ať se mi ozve na tel 775 096 714, poradím...
Toť vše, přeji hodně zdaru a sil a hlavně úspěch při vyřizování žádostí o dotace
S přáním pokud možno pěkných dnů Markéta a Adam"
Hned na to dne 29. 2. 2012 poslala Market upozornění, že informace, které poslala dne 28. 2. 2012, jsou nepřesné a poprosila nás, abychom tyto informace nešířili dál.
Dále nám sdělila:
"Oficiální vyjádření pošle ČAS. Důvod je takový, že informace nebyly autorizovány MSK a ČAS velmi stojí o uklidnění již tak napjatých vztahů, které panují, a proto to chceme udělat oficiálně a korektně. Proto vás prosím o nešíření informací, které jsem v eufórii vypustila do světa.
Díky za pochopení!
S pozdravem
Markéta"
· Market nás na dnešním setkání všechny poprosila o vyjádření k této situaci. Šlo také o vyjádření toho, zda nadále chceme, aby byla vedoucí pracovní skupiny i přes její velké pochybení vzniklé tím, že předčasně šířila informace, které neměla.
· Všichni se vyjádřili kladně a trvají na tom, aby Market - i přes výše uvedené pochybení - ve své funkci zůstala.
· Navíc velice kladně ohodnotili její práci a ocenili všechno to, co už Market pro pracovní skupinu udělala.
· Někteří členové jí poděkovali za to, jakým způsobem setkávání i pracovní skupinu vede a koordinuje.
4. Sdílení aktuální situace v jednotlivých NZDM

Konec pracovní skupiny byl věnován sdílení aktuální situace jednotlivých klubů:
- v některých NZDM došlo ke zkrácení úvazku, ba i propouštění zaměstnanců a tím pádem i ke změně provozní doby
- některé služby mají otevřeno např. 4 x týdně, 3x týdně apod.
- některé služby byly zrušeny (Streetwork Havířov)
- některé služby byly nuceny hodně omezit (Bunkr)
- další kluby stojí před otázkou "Co dál?" - pokud se jim nepodaří zajistit další finanční zdroje, uvažují o tom, že budou také muset hodně omezovat, v nejhorším případě může dojít až ke zrušení některých klubů.
NEJBLIŽŠÍ SETKÁNÍ?
* 9. 5. 2012 od 9:30 hodin - OÁZA Karviná
hlavní téma: INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ
* 7. 6. 2012 od 9:30 hodin - KAMARÁD Kopřivnice
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama