Zápis z mimořádné PS dne 27.9.2011

7. května 2012 v 18:57 | Martina Češlová |  Zápisy z PS
27.9.2011, Diecézní charita ostravsko-opavská, Středisko Vesnička soužití
Mimořádná schůzka PS MSK NZDM

Účast: viz. prezenční listina
1. Oficiální přivítání předsedkyní Markétou Brziaková na mimořádné schůzce k financování sociálních služeb.
2. Poděkování za občerstvení a poskytnuté prostory v DCHOO, Středisku Vesnička soužití.
3. Opětovné představení předsedkyně M. Brziakové a zástupce A. Podstavky pro ty pracovníky, kteří ještě na pracovní skupině nebyli.
4. Nejprve jsme si sdělili informace, které doposud máme o financování sociálních služeb.
5. Informace od ředitele Diecézní charity ostravsko-opavské L. Curyla, který se včera účastnil schůzky s náměstkem hejtmana S. Recmanem.
6. Naplánovat jednotlivé kroky, které bychom měli zvolit, jak budeme postupovat dál.
7. Diskuze o tom, co víme o financování sociálních služeb: J. Hořínek - co jsem poslal v emailu, uvidíme, jak se k tomu postaví MPSV. IP má končit a v systému končí 500.000.000,- Kč. Nepodpořili by se služby, které byly v IP nebo by se ubralo od všech organizací. Pokud sníží 10%-20% tak by většina zanikla. Podpora stávajících služeb a ne rozvojových (zbytné služby prevence). Podpora nezbytných služeb. MPSV má dát do konce října závěrečné stanovisko, poté je možné, že budou nátlakové akce. Jiří byl trošku skeptický k tomu, že se s námi bude někdo bavit, protože tam nemáme dostatek vlivných kontaktů. V ostatních krajích IP bude trvat ještě rok. Paní Marková říkala, že z 99% se peníze na ty služby nenajdou. R. Páca (Charita F-M) - minulý týden byla porada ředitelů v rámci DCHOO. Ředitel DCHOO má přesné informace. V rámci MPSV se snaží najít nějaké prostředky. Když nenajdou finance, tak se bude zvažovat, že některé služby nebudou podpořeny. Budou do toho moci mluvit i město. Které služby si myslí, že bude nezbytné financovat nebo ne. Informace o tom, že MPSV či kraj vezmou pobytovým službám také nějaké finance. R. Turoňová - informací je dost, ale R. neví, kdo jednal s jakými městy. Některé města nic neřeší, některá města vyšilují. Některé organizace také nic něřeší a některé hodně. Která města budou za své služby bojovat? Poskytovatele žádejte si na MPSV, MPSV říká, že nedá více. Kraj tlačí na města. I kdyby město dalo dvojnásobek, tak je to malá částka, která nedokáže zajistit plynulý chod služby. Financování před IP - bylo slabé, ale služby mohly žádat o peníze z kraje. Peníze na MPSV nejsou a nebudou. Pokud kraj nehodí nějaký balík, tak to bude problém. Kraj dává absolutně ruce pryč. Adam P. všichni, kteří si požádají z KÚ, tak většina jich dostane. Dotační řízení vypsaná krajem. Pí. Záchová doporučila, že si můžeme zažádat. Kraj městům poslal seznam aktivit, které chtějí, chce město podpořit. Byli tam kolonky a město tam mohlo doplnit. J. Hořínek - financování domovů, budou dávat vše na pobytovky. Převody sociálních služeb pod města. Kompenzace, ať si to města vezmou. Markéta podpořit terénní služby, je to levnější než podpora pobytových služeb. Diskuze o D. Rychlíkovi - vedoucí sociálního odboru - je to někdo, kdo by měl mít k nám nejblíže. Informace jsou z MPSV nejprve ke kraji. Krajské dotační řízení - termín je dnes nebo zítra. Znění oblasti - podpora prevence. Je tady někdo, kdo může zavolat na sociální odbor a zjistit informace? F-M chtěli informaci již dávno. Pro někoho je to nová informace. Minulý týden někteří psali na sociálku. Pokud se chceme jako pracovní skupina vyjádřit, tak máme jedinečnou šanci poslat dopis.
Z: Frenštát p. Radhoštěm zavolá na sociální odbor.
Telefonát s ředitelem DCHOO L. Curylem. Musíme se zeptat na začátku, zda by mu nevadilo, že informace budou slyšet všichni pracovníci. Aktuální informace sod ředitele DCHOO. Včera proběhla schůzka mezi poskytovateli (srpen - Rychlík, září - Recman) DCHOO, Slezská diakonie, APSS, Armáda spásy, ČCE, D. Najvert - výpadek financí pro všechny poskytovatele. Ostatní služby jsou těsně nad vodou. Nejde to udělat tak, že by se někomu ubralo. Schůzka byla dlouhá. Asociace krajů to řeší. MPSV s nimi moc nekomunikuje. O této problematice ví a snaží se to řešit. 6 a půl miliardy. Ale i tak budou peníze chybět. Poté se rozjede následný IP. Náměstek nemá páky, bude lobovat na poslance. Vnitřní rezerva kraje. Návrh - půjčky, které dává svým vlastním příspěvkovým organizacím. Přislíbil, že se o tom bude jednat dál. Vrátí se to do rozpočtu kraje. Domluvili se, že proběhne schůzka s panem hejtmanem. Z krajského rozpočtu je to doplní. Trojkové obce, zda budou participovat na financování sociálních služeb. V tomto duchu ve stručnosti. Všichni poskytovatelé, z kraje roku se uvažuje o protestních akcích. Máte nějaké doporučení. Upozornit na to, že peníze 250.000.000 chybí. Kraj se k tomu musí postavit čelem, týká se to třech krajů. Doporučení by mělo vzejít. Nesmí to jít na úkor ostatních služeb. Záleží na poskytovateli, které služby omezí. Upozornit na to, že IP má monitorovací období. Kraj nesplní monitorovací období - udržitelnost. Zavolat později, a doplňují otázky.
Markéta byla 19.9. jednat s Martinou Z. na ČASe. Proběhla jednání v krajích, kterých se to týká. Otevřený dopis (výzvu) na MPSV. Napsat jí údaje, kolikali organizací se to týká (kolik financí a kolik pracovníků bude muset být propuštěno). ČAS u jednání s náměstkem nebyl. Co za tím může být? Přelom října a listopadu - má proběhnout konference - otevřená diskuze ze zástupci MPSV. Kraj bude spoléhat, že se IP od července rozjedou. Do konce roku musí být jasné, zda je otevřená výzva. MPSV musí vyhlásit výzvu, pak se čeká 3 měsíce, kraj napíše projekt. Výsledky MPSV jsou na konci roku. IP budou vypsána na etnické menšiny (Romské etnikum). Je to rozdělené na města. Financí pro organizace v sociálně vyloučených lokalitách je hodně, ale je těžké se k nim dostat.
Jak to s IP bude nebo nebude? Od kdy? Počítalo se s tím, že bude vyhlášena výzva 3.1, ale nebyla vyhlášena. Bude vyhlášená 3.2, služby, které počítaly, že budou v 3.1, tak do toho nešly. Proč ji nevyhlásily? Kdyby se říkalo, že se budou utlumovat služby, tak s tím mohly organizace počítat.
Mohly bychom vymýšlet strategii, co s tím budeme dělat. Návrhy:
· budeme na to sami jako pracovní skupina nebo se spojíme s ostatními poskytovateli služeb? Poslat dopis také na ČAS. ČAS má na MPSV více prošlapanou cestu.
· 1. !!! Kraj má svůj závazek vyplývající s IPK udržet stávající úroveň služeb.
· 2. Statistika - Vytvořit tabulku - co musí být ve statistikách?
Všechno v roce 2010 - terén zvlášť i ambulantní služby (celkové rozpočty - kolik % našeho celkového rozpočtu tvoří IP (veškeré provozní náklady služby) - za jaké období? (rok 2010), kolik % rozpočtu jednotlivých organizací, personální náklady - počet osob (zaměstnanci na HPP) (mělo by to být o lidech), počet klientů, se kterými ta služba pracuje (ohroženi jsou všichni klienti), kolik služeb je reálně ohrožených. Použít informace z OK systému. Byly investovány velké finanční částky do realizace služeb (vybavení).
· 3. K čemu vyzýváme? Jsme znepokojeni, a jak to kraj hodlá řešit? Vyzvat jej k odpovědnosti, ale ve spolupráci s námi. Co je kraj ochoten udělat? Není nám to jedno a chceme tuto situaci řešit. Chceme službu poskytovat dále.
· Co je ve smlouvě s MSK?
· Termín sdělení statistik: do pondělí 3.10.2011.
· Statistika - jedno velké číslo za celou skupinu. V příloze bude podrobný rozpis jednotlivých organizací. Minimální krizové plány (za jakých podmínek a z jaké částky bychom byli schopni udržet služby)
· Kdo má zkušenosti s psaním otevřených dopisů? Kdo by se do toho mohl zapojit?
· Odeslání dopisu musí být koncem příštího týdne.
· Do kdy očekáváme jejich vyjádření?
· z otevřeného dopisu můžeme udělat tiskovou zprávu - problém má kraj a média by za tím měla přijít a ptát se, jak by to mohli řešit. Reálná hrozba - Šluknovsko. J. Hořínek má kontakt na Media Fax a dále se můžeme obrátit na D. Krauta.
· komu chceme poslat dopis - budeme se soustředit na kraj, kraj má nejvíce reálnou naději, aby se tím zabýval, KÚ, MPSV (Drábek, Hanuš (zastupující za Žárského), města (plošné oslovení), aby i jiná města věděla, že řešíme plošně nějaký problém, organizační struktura - hejtman (Palas), náměstek pro sociální služby (Recman), vedoucí odboru (Rychlík), zastupitele MSK, SMO, nebo vyzveme co nejvíce lidí, které chceme oslovit (aby co nejširší okolí lidé vědělo, že jej dostal), v otevřeném dopisu může být výzva
· zanést dopis osobně, má silnější váhu (komu budeme osobně předávat dopisy), k Rychlíkovi a Recmanovi se dostaneme. Pokud se žádá o schůzku, tak musí poslat oficiální vyjádření. Lobování za skupinu. Jaké je poselství, když to budeme dávat na vědomí městu?
· sdělit tuto informaci mediím
· nebyla by větší síla spolupracovat s organizacemi s dalšími kraji, které jsou ve stejné situaci jako my (záleží, komu chceme psát),
· neměli bychom na to čekat
· města se měly do konce září vyjádřit, zda budou s krajem spolupracovat nebo ne
· jak to probíhá, když člověk posílá otevřený dopis? má nějaký protokol
· napsat dopis ve znění, jak on to doporučoval (výpadek financí), kolik se to týká lidí a klientů, musí to být o konkrétních číslech. Zvedne se nezaměstnanost. Ve výkazech z IP je všechno. Nekoncepčnost (otevírají se další kursy na pracovníky v sociálních službách - rekvalifikace). Není to jenom o ÚP. Je to systémová chyba.
· oficiálně odhlasovat, že se to pošle za pracovní skupinu
· veřejné zasedání MSK, bude to rychlé a rozdat všem zastupitelům dopis. Jak to je? Z: M. Češlová, kdy se můžeme sejít, do konce týdne. Zastupitelstvo bude dnes nebo ve čtvrtek. Zjištěno a informace předány. 14.12. je další termín zastupitelstva. Zastupitelstvo bylo minulou středu. Pokud je to k programu, tak může veřejnost klást otázky. Pro veřejnost je to v bodu různé, zastupitelé musí hlasovat, zda dají veřejnosti slovo.
· které další kroky poskytneme ještě kromě otevřeného dopisu.
· pozvat další organizace k jednání
Zda jsme usnášení schopní nebo ne. Podle počtu účastníků v prezenční listině jsme usnášeníschopní. Hlasování. Jednomyslněně jsme si odsouhlasili, že se napíše otevřený dopis.
Vytvoření emailového adresáře členů skupiny.
Oslovení velkých firem, které by mohly podporovat sociální služby.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama