OTEVŘENÝ DOPIS

24. října 2011 v 2:15 | Koordinátor |  Informace
PRACOVNÍ SKUPINA NZDM A STREET MSK NABÁDÁ OTEVŘENÝM DOPISEM VEŘEJNÉ ČINITELE MSK
K OTEVŘENÉ DISKUZI A ŘEŠENÍ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE V MSK
PO UKONČENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU MSK, TEDY OD ROKU 2012.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZÁROVEŇ ZVEME NA SCHŮZKU PRACOVNÍ SKUPINY - PLÁNOVANÉ VEŘEJNÉ SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI KRAJE

Datum konání: 15. 11. 2011, Čas konání: 9:30 hodin
Místo konání: Nízkoprahový klub Futra
Adresa: Masarykova třída 1000, 735 14 Orlová - Lutyně (v prostorách Doubravanu),

Návratka: Svou účast prosím potvrďte na email nzdm.msk@seznam.cz, nejpozději do 1. 11. 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážený pane Hejtmane,

obracíme se na Vás jménem Pracovní skupiny Nízkoprahových služeb pro děti a mládež v Moravskoslezském kraji (PS NZDM a STREET MSK) ve věci financování služeb sociální prevence v MS Kraji od roku 2012. Tento otevřený dopis vyjadřuje zájem poskytovatelů služeb Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) a Terénních programů (TP) sdružených v PS NZDM a STREET MSKo zajištění dalšího provozu poskytovaných služeb, zejména s ohledem na otázky financování.

V letech 2009 - 2011 byly naše služby financovány z větší části (konkrétní údaje viz níže) pomocí individuálního projektu "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" (dále jen IP) z OPLZZ. Odbor sociálních věcí krajského úřadu nám sdělil, že se zatím nepodařilo zajistit pokračování IP a bezprostřední pokračování je již zcela nemožné. Nedostali jsme informaci, jak plánuje Moravskoslezský Kraj postupovat, aby vzniklý výpadek ve financování nahradil. Bylo nám pouze doporučeno jednat ohledně financování jednotlivých služeb s městy a obrátit se na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Tímto bychom se proto na Vás chtěli obrátit s dotazem,jaké kroky hodlá Moravskoslezský Krajučinit směrem k udržitelnosti stávajících služeb, k níž se zavázal v rámci Individuálního projektu. Dáváme také na vědomí náš zájem pokračovat v plné míře rozběhnutých programů sociální prevence a podílet se na řešení otázek jejich financování.

Učinili jsme průzkum mezi poskytovateli sociálních služeb z PS NZDM a STREET MSK, do kterého se zapojilo 17 organizací poskytujících 31 registrovaných služeb. Na tyto služby bylo v roce 2010 poskytnuto v rámci IP celkem 19 002 249 Kč. Vzhledem k tomu, že tento objem finančních prostředků poskytnutých v rámci IP činil za rok 2010 v průměru 68 % rozpočtů na jednotlivé služby, dojde v případě nenahrazení tohoto finančního zdroje k zásadnímu ohrožení poskytovaných služeb. Toto ohrožení by v důsledku znamenalo ukončení provozu 15 služeb, propuštění 65 zaměstnanců, ukončení užívání služby 1 299 klientům. 13 služeb významně omezí provoz, což je další ohrožující faktor pro 1 489 klientů.

Nízkoprahové zařízení a terénní programy pro děti a mládež se na začátku
milénia etablovaly, díky tomu vznikaly nové metody práce s mládeží, a tím
došlo i k vývoji celého vědního oboru sociální práce. Vzhledem k tomu, že právě děti a mládež vždy tvořili nastupující budoucí generaci, jeví se nám námi poskytované služby jako velice potřebné a neměly by být opomíjeny!

Žádáme Vás tedy o vyjádření v průběhu října 2011, jaké kroky hodlá Moravskoslezský Kraj podniknout v popsané situaci. Také žádáme o doporučení, co můžeme - jako pracovní skupina i jednotliví poskytovatelé, učinit pro pokračování provozu našich služeb v období od ledna 2012 a dále. Jako poskytovatelé sociálních služeb potřebujeme podporu naší činnosti "shora", protože se jedná o veřejnou službu všem spoluobčanům.


Pokud stát, kraj ani města nemají zájem finančně zajistit námi poskytované služby, pak naši práci vnímáme ze strany veřejných činitelů jako nechtěnou a nepotřebnou.

Pevně věříme, že s námi bude veden dialog, bude s námi v souvislosti s touto problematikou jednáno jako s partnery a nalezneme tak společně řešení.

Na závěr bych ještě zmínila některé body programového prohlášení rady Moravskoslezského kraje na volební období 2008 - 2012, kde jste se zavázali plnit tyto cíle:

oblast II. vzdělávání, vědy, výzkumu, mládeže a sportu

Velkou pozornost věnovat organizacím, které se zabývají prevencí sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (zvláště problému drog a šikany na školách), protože vnímáme tyto problémy jako smrtící jed ohrožující samotnou budoucnost společnosti.

oblast V. Oblast sociální péče

Trvale udržitelný rozvoj sociálních služeb
Sociální služby považujeme za nedílnou součást podpory osob v obtížné životní situaci. Zájmem kraje bude v úzké součinnosti s obcemi vytvořit plán rozvoje sociálních služeb v kraji na léta 2010 - 2013, a to včetně dojednání způsobu a míry podílu na jejich financování mezi státem, krajem a obcemi.
Podpora nových služeb bude směřovat zejména k rozvoji terénních a ambulantních služeb, které lidem umožňují co nejdéle setrvávat v jejich přirozeném prostředí. Příspěvkové organizace kraje poskytující služby výrazně místního charakteru, zejména v oblasti péče o seniory, nabídneme k bezúplatnému převodu do správy obcí tak, aby tyto mohly efektivně lépe reagovat na potřeby svých občanů. Zároveň garantujeme meziroční navýšení finančních prostředků určených z rozpočtu kraje na sociální politiku minimálně ve výši inflace.

S úctou

Za Pracovní skupinu NZDM a STREET MSK

Markéta Brziaková, koordinátorka PS NZDM a STREET MSK


Tel: 775 096 714

Adam Podstavka, zástupce koordinátorky

Email: adam.podstavka@gmail.com

Přílohy:

  • Rozdělovník
  • Pozvánka na pracovní skupinu NZDM MSK
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Lukáš Lukáš | E-mail | Web | 19. června 2012 v 17:09 | Reagovat

sem připravený na každou zkoušku

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama