Duben 2011

Zápis ze setkání koordinátorů 21. 2. 2011 – Třinec

12. dubna 2011 v 19:41 | Alena Kopidolová |  Zápisy z PS
Zápis ze setkání koordinátorů 21. 2. 2011 - Třinec
Přítomní: Renata Turoňová, Jana Ondrušková, Alena Sršňová, Alena Kopidolová
Program setkání
1) Co se událo v mezidobí u podskupin PS (od června 2010) - "NZDM x street"
- rozrůstání obou skupin o nové členy (současně NZDM 27 členů z 27 zařízení, street 17 členů z 8 zařízení)
- změny v pohledu na dosavadní práci - co se daří, co už je rutinou a je zajímavé pouze pro nováčky, v čem jsme popředu před ostatními PS, na čem novém chceme pracovat - street např. na pojmosloví
- dosavadní zkušenosti a představy a návrhy vzdělávání prostřednictvím PS, další formy zkvalitňování práce
- vývoj v náplni, frekvencích a počtu jednotlivých setkání PS (6 - 7 x ročně)
- porovnání zkušeností na spolupráci na celorepublikové úrovni - NZDM - ČAS, street - FOTR
2) Volby - podle jednacího řádu probíhá co dva roky volba koordinátorů - letos to připadá na červen - naděje na předání této ne málo náročné funkce někomu jinému x obavy - udrží se statut i pozitivní vývoj skupiny za nového vedení i nadále­­?, máme nějaké kandidáty?
3) Vizitka (= prezentační údaje o naší PS na stránkách ČASu) - připomínky k jednotlivým bodům - co nechat, co změnit, upravit, rozdělení si úkolů
4) Letáček - prezentační materiál, který má být vydán u příležitosti setkání zástupců ČASu, MSK a PS - 30. 3. 2011 v Ostravě - kolik, účel - pro koho, design, obsah, čím zpestřit, udělat poutavý a výstižný, cena
5) Úkoly:
Renča: historie PS - podklad do "vizitku"
Alča S.: údaje o podskupině - zaslat Aleně (klubnezbeda.f-m@caritas.cz)
Alena K.: sestavit návrh vizitky, přeposlat Renče i Alče ke schválení a připomínkování, po té odeslat na ČAS - Kocourkovi
Jana: návrh "propagačního materiálu" (letáčku?) na setkání s MSK a ČASem 30. 3. - rozeslání k posouzení (R+A+A), po té předání ke grafickému zpracování