Únor 2011

Zápis z PS dne 8. 2. 2011

15. února 2011 v 9:47 | Rezdet |  Zápisy z PS
Zápis z pracovní skupiny dne 8. 2. 2011 

přítomni: 16 členských zařízení + 1 host

-  Představení skupiny, noví příchozí
-    Představení nového evidenčního programu HuGo.
-    Nějaká naše témata, která bychom chtěli probrat.

1) Informace od Renči
-    Obnova správní rady asociace proběhla v říjnu 2010. Jana Ondrušková je zástupcem kraje.
-    Výzva na přihlášení se jako kandidát za nízkoprahová zařízení v sociálních službách, jde o obrovský ministerský projekt. Základní otázky, jak často se budou scházet apod. Hlásil se tam Jindra Racek, zastoupení za obor by tam tedy mělo být.

2) Informace od Janky Ondruškové
-    Janča - novinky z času -
účastnila se správní rady minulý týden. Řešili vzdělávání v ČASE, nábor dalších členů, SWOT analýza, projekt na Vodafone -
street work online. Bude se vytvářet pracovní skupina k tomuto projektu. Jedná se o člověka, který bude sedět u počítače a vyhledávat na profilech (facebook, líbím se ti) potencionální klienty a oslovovat je s nabídkou pomoci, také by byla vytvořena online poradna, kde by se odpovídalo na dotazy. Můžeme se přihlásit do skupiny, výzva bude na ČASE. ČAS buď zaměstná někoho, kdo by to se na to přímo specializoval nebo to nabídne klubům.
- V říjnu nebo v listopadu proběhne konference, měla by mít 3 sekce - NZDM, drogový terén- služby, sekce neznámá- ostatní. Celkově se chce ČAS zaměřit na to, aby tam vstoupilo více drogových služeb.
-    Na konci března bude seminář k výzkumu, prostor pro naše zpětné vazby. Kdysi vycházel časovaný občasník, nyní by měl vyjít podobný časopis - info o výzkumu a o podmínkách vstupu do ČASU. Minimum výtisků z důvodu vysokých nákladů.
-    Časovaná bota - můžeme někoho nominovat.
- Nové podmínky ČASU pro vstup - jednodenní hodnocení - 9000Kč. Diskutuje se tam, zda jsou tyto podmínky vhodné. Otázka Janči, zda jsme přemýšleli o vstupu do ČASU, důvody, proč jsme nevstoupili. Nastala diskuse, proč některé kluby vstoupili do ČASU a proč ne. Výhody členství v ČASU, obavy z auditu, proč ČAS vznikl - zjišťování kvality nízkoprahových služeb.                         Dále se probíraly rozdíly v hodnocení mezi auditory a inspektory. Jsou inspektoři, kteří nepotřebují vidět ani jednoho klienta, každý inspektor je jiný. Inspektoři, i když jsou proškolení, mají různé názory.
- Kdo projde jednodenním auditem získá členství na 3 roky, u dvoudenního auditu získá členství           na 5let.
- V říjnu proběhne konference v Praze, každý může vystoupit se svým příspěvkem.

3) Alenka - výstup z ankety z vánočního setkání
Zjišťování úspěchů a očekávání. Většina zúčastněných by si přála, aby skupina uspořádala kurzy, kde by se mohli členové vzdělávat a aby skupina uspořádala konferenci. Dále z ankety vyplynulo, že je skupina důležitá pro výměnu zkušeností a vzdělávání. Termíny a časy pracovních skupin všem vyhovují. Většina dotázaných byla průměrně spokojena. Pracovní skupina splňuje očekávání.
Slabá místa - informace jsou často zasílané na poslední chvíli, nízká spolupráce s Václavem Juchelkou. Někteří zúčastnění si přejí stabilnější zastoupení z klubů, chybí větší iniciativa ostatních členů. Logo webovek stále neexistuje.
Pochvaly:
- Skupina je otevřená, za klub může přijet kdokoliv.

4) ČAPSS (Česká asociace poskytovatelů sociálních služeb)
Nabízí členství, kde se neprochází auditem, je to placené. Klub Kryt má zkušenost s touto asociací - mají blízké kontakty s ministerstvem (zaštiťují všechny sociální služby, nejen NZDM, lobují ve prospěch všech služeb). Richard jim psal, jaké jsou přínosy vstupu do asociace, říkal zkušenosti, jaké mají, co od nich očekávají, nikdo na otázku nereagoval.
Jiná zkušenost - jsou schopni poskytnout školení a kurzy pro své členy za 100Kč, jsou schopni jít s cenou hodně dolů. Od asociace chodí nabídka kurzů. Členové se dovídají spoustu informací. NZDM sekce vznikla jako konkurence ČASU, aby ovlivňovala dění. Je to výzva pro všechny. Nabídky jsou zaměřeny spíše na pečovatelskou službu. Bavili jsme se o časopisu sociální služby. Časopis stojí 50 Kč. Je možné si ho objednat i čísla zpětně na www.apsscr.cz.
- Úkol - Ivetka zjistí více informací o tom, jaké jsou výhody členství v asociaci.
- Registr odborníků, každý může přihlásit sám sebe.

5) Časopis redway, pro děti a mládež. V Karviné vyhodnotili, že je lepší než bravo. Jsou tam preventivní články. Číslo stojí 20 Kč, dá se objednat. Do škol distribuováno zdarma. Chtějí zjistit, jaká bude odezva od dětí. Můžeme ho zkusit objednat i když nejsme škola. Objednat lze na www.redwaymag.cz

6) 30. 3. proběhne seminář v Ostravě, který pořádá asociace streetworku s pracovní skupinou a nějakou firmou. Ředitelka Zikmundová se zástupci té firmy, představí výsledky výzkumu týkající se NZDM. Půjde také o představení času, jako celku, vizí a vzdělávacích možností. Chtějí také, aby proběhla i nějaká diskuse, nabídnout prostor pro připomínky a dotazy. Pracovní skupina by tímto chtěla posílit vztahy s krajským úřadem. Vidí v konferenci velkou příležitost - chtějí pozvat pana Rychlíka a paní Markovou, kteří mají na starost individuální projekt. Renča představila cíl, aby se ředitelka ČASu setkala se sociálním odborem na kraji, aby posílila naši skupinu.
- Sdělení představ, jak by seminář měl vypadat. 2,5 hod. by měly být o výzkumu, prezentace výsledků. 1,5 bude věnována ČASU. Chceme, aby tam byl pan Rychlík celou dobu nebo alespoň odpoledne, dát mu leták o pracovní skupině. Renča má s ním setkání v únoru, osobně pozve a mu ukáže program konference. Cílem je, aby pan Rychlík potkal skupinu, aby viděl, že skupina nějak funguje, že jde o obor, který je nějak navázán na asociaci a že spolu fungujeme v rámci kraje. Cílem je posílit pozici klubů a streetů.

Kde to uděláme? - ČAS má na to 2500 Kč. Je potřeba situovat seminář někde do centra Ostravy, kapacita 40 lidí. Úkol - Pověřené osoby mají zjistit do tohoto pátku, kde by bylo možné seminář uspořádat.
S paní Markovou se můžeme setkat přímo na kraji ve dnech 1. 3. nebo 4. 3. - setkání zajistí Renča.

- Leták - skupina se shodla, že se vydá informační leták. Skupina se složí na výtisk letáku (cca každý 100 Kč) Úkoly - Janka zajistí grafiku. Od Janičky dobrovolník by mohl udělat leták, je grafik (info o skupině, od kdy, kdo apod.)
- Text dá dohromady Renča a pošle jej Alence a Janči. Alenka by chtěla jako součást letáku i nějaké schéma skupiny. Pracovnice z Vesničky soužití zkusí vymyslet podobu letáku (jak má být velký, seskládaný)

7) Informace od Richarda
- zorganizovali koncert s Tomášem z FM. 12. 3. od 14:00 ve FM v Úkrytu bude 0 ročník festivalu nízkoprahových kapel REBELFEST. Jsme zvaní i s klienty. Vystoupí také
kapela APATEA (profesionální kapela).

8) Vzdělávání
- z vánoční ankety vyšla poptávka po kurzech konaných pracovní skupinou na Moravě. Renča připravila základní informace o možných kurzech a podmínkách.

Nabídka kurzů
·         Oborové minimum (2500 Kč, 3 dny i nocleh a jídlo) - pro lidi, které přijmeme do půl roku, vhled do NZDM, základ o NZDM, pohled na nízkoprahové zařízení.
Zájem o kurz má asi 13 lidí.

·         Motivační rozhovory (60 hodin, 3x 3 dny, květen, červen, podzim, cena asi 7200-7500, záleží na počtu lidí) Zájem o kurz má asi 16 lidí.

·         Krizová intervence - vysoká cena, stejná jako v Praze. Zájem o kurz má asi 8 lidí.

Účetnictví
Oborové minimum by bylo účtováno přes ČAS.
Motivační rozhovory přes účetnictví Bunkru. V ceně jsou pokryty i náklady na osobu, která to bude zajišťovat.
- Richard by se chopil organizace kurzu oborového minima, ale pod vedením někoho zkušeného.
- Adam uvažuje o organizaci motivačních rozhovorů.

9) Konference na chatě
Adam je hlavní koordinátor, sestaví si tým, každého požádal o spolupráci, chce pro tyto lidi finanční odměnu. Alenka mu dá vědět, kdo od nich pomůže s organizací. Konference by se konala na konci srpna - polovina září, na 2,5 dne.

10) Termín další skupiny - volební setkání, bude se volit koordinátor pracovní skupiny. Velké setkání ve velkých prostorách. Přemýšlet co se skupinou dál. Datum - 9. 6. 2011, kde se upřesní.

11) HUGO
Richard představil nový evidenční program, který vyvinuli ve Fontáně.
- Alternativa PEPY HUGO -
vyzkoušet demoverzi je možno na hugo.filadelfia.cz/demo/
- Cena 1000 Kč za rok, import dat za 500Kč. Možno spravovat vlastním programátorem.

Zapsaly: pracovnice Krytu

Prosinec 2010

1. února 2011 v 20:31 | Alena Kopidolová |  Zápisy z PS
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ PS NZDM MSK
14. 12. 2010 klub Kometa Karviná

Program setkání:

  • Představení se "nováčků" - nových klubů a jejich zástupců i těch, kteří zastupují kluby "starší"
  • Zhodnocení minulého roku na klubech - přednesení, co se komu povedlo, v čem měli úspěch, čeho si nejvíce cení (výsledky viz anketa "Úspěchy a očekávání")
  • Plány, očekávání, náměty pro PS
    - do nastávajícího roku 2011 (výsledky viz anketa "Úspěchy a očekávání") - v drtivé většině se ozývala potřeba a přání společného vzdělávání
  • Shrnutí těchto výstupů - Renča - reakce na zájem o vzdělávání v rámci PS - vysvětlení situace a přiblížení náročnosti dobrovolné práce koordinátorů nebo těch, kteří vzdělávaní organizují a zajišťují - od zmapování potřeb a zájmů, přes napsání projektů, zajištění lektorů, místa…. až po vyúčtování pod "hlavičkou vlastní organizace" - zainteresování tak i vlastních účetních ….
  • Info okénko
  • Neformální část setkání - tombola, volná diskuse, pohoštění