Listopad 2010

Konference „Jedeme dál...“ - jak to bylo?

4. listopadu 2010 v 17:18 | Jirka "Vlk" Vlček |  Články

Konference "Jedeme dál..."
Chata Gírová
Čtvrtek - Sobota někdy koncem léta 2010 :-)) - (9.-11.2010 - pozn.koordinátorky :) )
Konference pracovníků NZDM
Moravskoslezského kraje se letos uskutečnilo na pomyslném rozhraní České republiky, Slovenska a Polska. Na chatu Gírová, schovanou před civilizací poněkud hlouběji v lese, se sjelo kolem pěti desítek lidí z našeho oboru v očekávání, co konference přinese. Už jenom název "Jedeme dál" dával tušit naladění na optimistickou vlnu.
Cílem setkání bylo především sdílení zkušeností, pozvání nových kolegů v oboru, vzdělávání a v neposlední řadě také aktivní i pasivní odpočinek.
Tíha organizačních věci ležela na bedrech dvojice Adam Podstavka a Renáta Turoňová, která nás celou konferenci provázela. Nutno podotknout, že své role zhostila na výbornou, a zasluhuje tak velkou pochvalu.
Program konference byl zaměřen na témata, o která si na nejrůznějších fórech a pracovních skupinách říkáme. Čtvrteční pozdní odpoledne bylo zasvěceno příjezdům jednotlivých účastníků konference. A že to v mnoha případech bylo hledání a trmácení úsměvné, není třeba zdůrazňovat.
Po nezbytném přivítání a ubytování pak proběhlo zahájení, kdy jsme byli obeznámeni s dalšími podrobnosti a každá organizace měla možnost představit své jednotlivé vyslance. Podařilo se nám vyhnout formálnímu vzorci, a tak lze říct, že také u tohoto bodu čtvrtečního programu byla legrace.
Následovala chutná večeře (při které bylo pamatováno také na drahé kolegy vegetariány a vegany) a po ni zábavný večer. Došlo na stolní společenské hry, povídání a sdílení zážitků z právě končícího léta, hra na kytaru a zpěv a další podobné aktivity. Čtvrteční večer tak byl završen v dobré náladě a spokojenosti valné většiny účastníků konference.
Páteční ráno pak krom stínu hrozícího deště přineslo také jednotlivá témata dopoledního programu. A mohli jste si vybrat hned z trojice témat. Fungování vedoucího a motivování zaměstnanců přednášela Markéta Brziaková, v bloku Teorie sociální práce a Potřeba klienta vs. potřeba pracovníka se o lektorství podělili Roman Polehla a Adam Podstavka. Drogovou problematiku měla na starosti Alena Sršňová a doufám, že jsem kolegům zpestřil tento blok krátkým výletem do světa přírodních halucinogenů (pouze v rovině teorie, podotýkám) .
Po obědě a regenerační pauze jsme se sešli v odpoledním vzdělávacím bloku. Spolupráci s institucemi (OSPOD, Policie, PPP, SVP, školy) zde velice dobře moderovala Jana Szotkowská, Zkušenosti se specifickými programy představila Jana Ondrušková a s Riou Grulichovou jsme mohli nahlédnout do zákulisí organizace víkendovek s klienty.
Večernímu volnému programu vévodila skvělá přednáška Lukáše (zvaného Jumper) z Iráku a tamních obyvatel, spojená s promítáním fotek i videosekvencí. K tomu se přidala opět družná zábava u stolních her, vyprávění u stolů, neformální pracovní hovory, hra na hudební nástroje a zpěv. Nemusím asi uvádět, jak moc se nám nechtělo spát (potažmo ráno vstávat). Snad jen vytrvalý a vydatný déšť byl drobnou kaňkou na kráse celé akce.
Také sobotní ráno bylo po snídani věnováno vzdělávacím blokům a tématům ve skupinách. Práci s agresí zcela názorně předváděla výborná Markéta Brziaková, skupina střetů zájmů si našla pohodlné místečko na jednom z pokojů a navzdory očekávání únavy zde panovala čilá diskuze. A zkušenosti s inspekcí si sdělovala asi nejpočetnější část osazenstva konference. Po obědě pak následovalo jen dlouhé a upřímné loučení a cesty do svých měst. Nás ještě ten večer čekal tradiční festival Open fest, ale to už je zase úplně jiná písnička.
Setkání zcela naplnilo má očekávání. Potkal jsem dost známých kolegů, seznámil se s novými tvářemi v oboru, mohl jsem si vybírat témata jednotlivých bloků podle svých potřeb a zábava bylo rovněž výborná. A poděkování patří pochopitelně organizátorům akce (jmenovitě Adamovi a Renátě) a personálu chaty Gírová. Těším se na další podobné setkání.
Jirka Vlček, streetworker, Open House