Říjen 2010

Karviná - Fontána

26. října 2010 v 18:04 | Alena |  Zápisy z PS
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ PS NZDM MSK
Program:
1)      Zhodnocení konference - na základě zpracovaných podkladů - zpětných vazeb účastníků + promítání fotek doplněné komentáři (Adam P.)
2)      Podrobnosti k setkání PePařů - pondělí 1. 11. 2010 Třinec, hotel Steel 6. Patro 9:30 hodin
3)      Krátká informace o kurzu Základu krizové intervence - zhodnocení
4)      Týden NZDM, Týden sociálních služeb, Den sociálních služeb, Den otevřených dveří
- informace, zkušenosti, pozitiva, různé pohledy na potřebnost a přínosy těchto akcí
5)      Turné pro nízkoprahy - kde se konají letos, klady a zápory organizace ze strany pořadatelů - výběr míst konání a skupin
6)      Informace z Valné hromady ČASu - Jana O. - personální změny, postřehy a pocity z volby zástupců do Správní rady, info o pětiletém projektu - výzkumu nízkoprahových služeb (dotace Vodafonu) a možnosti se jej aktivně účastnit, "snížení prahů" pro ta zařízení, která mají zájem vstoupit do členství ČASu (jednodenní inspekce - 9 000,- Kč a navýšení "bonusů")
7)      "Co u nás nového?" - "pestré" informace z jednotlivých klubů, představení nových členů (On line - Kuba, Oáza - Milan, 3Nyty - Michal), změna vedení v NZDM Kometa
8)      Návrhy k poslednímu setkání PS

Témata diskusí:
·         Miniturné pro NZDM v rámci MSK - návrh akcí:
a) tzv. "rotační" - vzájemné návštěvy skupin ve zkušebnách - "nakouknutí" jak se to dělá jinde, v jakých podmínkách, předání si zkušeností apod.,
b) společná akce v Ostravě - představení se přátelům, příznivcům i veřejnosti - za vstupné, sledování "výzev" - na dotování těchto aktivit a akcí

·         "ostré" a cvičné inspekce - strasti a bolesti, málo podpory, výtky a připomínky k elektronické evidenci o klientech, k posláním a cílům, požadavky "mít vše na papíře", otázka "závislosti klientů na našich službách"

·        
Potřeba "zprůhlednění, ujasnění (???)" rozdílnosti mezi NZDM a organizacemi, které se za NZDM vydávají, mají podobnou náplň některých programů, jsou však převážně orientovány na volnočasové aktivity a jsou vedeny pod MŠMT

·         Co a jak na posledním setkání PS v roce 2010 - datum, přítomnost zástupce ČASu - Martiny Zikmundové, příspěvek účastníků 50,-Kč/osoba na pohoštění
Úkoly:
1)      Adam - urgence článků o konferenci (Jirka a Terezka?)
2)      Jana - zjistit jak je to s účastí "ne"členů a příznivců ČASu na jednáních, příležitostně na setkání Správní rady vznést podnět k tomu, aby ČAS zaloboval na "vyšších místech" o opodstatnění elektronické verze evidence a zápisů o klientech
3)      Alena - do konce listopadu zjistit, které datum posledního setkání PS (9. 12. nebo 14. 12.) bude vyhovovat většině členů, kdo se zúčastní a to vše dát vědět začátkem prosince vedoucí NZDM Kometa, domluvit se na podrobnostech a programu
4)      Regina - domluva s kluby, které mají zkušebny, na společných aktivitách, popřípadě větší akci v Ostravě