Červen 2010

setkání koordinátorů

29. června 2010 v 14:52 | Alena |  Zápisy z PS
Zápis
ze schůzky koordinátorů PS NZDM MSK

Frýdek
- Místek
24. června 2010Průběh jednání:

1. část

1)     zprávy z "podskupin" - předání si informací jak jsou teď na tom jednotlivé skupiny NZDM a STREET - co se daří, co méně, jaké jsou novinky
2)     společné cíle a úkoly obou podskupin:
-          obnovit a zaktualizovat "vizitku" za naši PS MSK u ČASu
-          dotáhnout (do konce kalendářního roku) vytvoření a zprovoznění webových stránek
PS
-          oslovení VOŠ a VŠ sociální - s informacemi o tom jak NZDM a STREET v praxi fungují
-          navázání užší spolupráce s Krajským úřadem
-          příprava na konferenci


2. část

Konference NZDM +STREET

- termín 9. - 10. 9. 2010
- místo bude upřesněno a včas budou účastníci informováni
- předběžný program, témata seminářů a jednotlivých bloků, pozvaní lektorů, organizační záležitosti, předběžný rozpočet 800.- až 1000,- /osoba.

JEDEME DÁL

24. června 2010 v 19:11 | Rezdet |  Akce
Pracovní skupina NZDM a STREET Moravskoslezského kraje
pořádá akci

JEDEME DÁL

setkání PS na 2.pololetí 2010

24. června 2010 v 19:00 | Rezdet |  Informace
V druhém pololetí proběhnou setkání Pracovní skupiny - podskupiny NZDM v těchto termínech:

26. 10. 2010   - Klub Fontána, Karviná
9. 12. 2010  - Klub Kometa, Karviná

příloha 2

21. června 2010 v 9:03 | Roman Szablatura |  Zápisy z PS
Slabý prázdninový provoz

  1. zkušenosti druhých (uživatelé se "ztrácejí" na dovolené, přehrady - koupaliště, také vliv "sankciování bosů", kteří stáhnou s sebou ostatní.Otázka - jaký vliv na počet klientů má jejich vzah k nám.
  2. Ovlivnění situace našimi silami (plakáty na školy, do ruky, akce "hřiště bez nudy", kde se dá mladý člověk oslovit")


Víkendovky

  1. výběr (nastavení jasných podmínek, dodržování / porušování pravidel klubu má vliv na vzetí na výlet)..

zápis z 10.6.2010 - příloha

15. června 2010 v 10:53 | Alena Kopidolová |  Zápisy z PS

SKUPINOVÁ PRÁCE - téma STATISTIKA

Průběh

1)     Jaké "statistické" údaje v jednotlivých NZDM sledujeme:
-          základní - počet klientů, uzavřené smlouvy, IP, služby, průměrná denní návštěvnost, počet otevřených dní a hodin v roce, prvokontakty

-          ostatní (klientské) - věk klientů, kluci x holky, návštěvnost a využití služeb v průběhu jednotlivých dnů v týdnu, během otvíracích hodin jednoho dne, nejčastější témata kontaktů a intervencí, fakultativní činnosti

-          ostatní (neklientské) - počet dobrovolníků, stážistů a "jejich hodiny" ve prospěch klubu, kolik času věnuje pracovník jednotlivým činnostem (přímá práce s klienty, nepřímá práce - technické, organizační a administrativní činnosti), ve větších týmech - rozdělení služeb

2)     Využití statistických údajů
-          pro Výroční zprávy a hodnocení daného roku
-          porovnání s jinými roky - vykázání "trendu a tendencí",vývoj, směřování
-          podklady pro celkovou statistiku sociálních služeb

3)     Podněty a připomínky k tématu
-          více využívat
"statistické údaje" pro srovnávání s jinými roky, uplynulým obdobím - prokázal by se tak vývoj a také současná potřebnost pro nadstavení služby pro nastávající období
-          rozdělení činností podle zákona a dle vlastního uvážení a zkušeností přiřadit
jednotlivé "výkony klientů" k těmto činnostem - vhodné je to mít uspořádané v tabulce

zápis z 10.6.2010

15. června 2010 v 10:50 | Jirka Sokol Hořínek |  Zápisy z PS

Zápis z jednání PS NZDM MSK
ze dne 10.6.2010
Místo: Charitní středisko Michala Magone, Ostrava - Dubina

Přítomni: 15 členů + 1 host (viz prezenční listina)

Program:

Konference:
-
9.- 11.9.2010
-
nabídka 4 míst , kde by se mohla konference konat, předběžně vybrána nabídka od Richa , chata v Týře, nejlevnější náklady, vlastní vaření
- organizační rámec konference - Adam
- technické zabezpečení / v Týře / - Richo
- debata o programu, diskuze na téma, zdali pozvat nějakého lektora, nutnost ujasnit finanční náklady
- cena pobytu na účastníka by vyšla na cca 800,- Kč
- jako jedno z témat bylo vybráno: výstupy z inspekcí QSS v našich nzdm

IP pro mladší klienty, setkání v Pavučině 7.5.2010:
- o výstupech podal zprávu Michal Vašenda
- materiály ze setkání na vyžádání u Alenky

Vzdělávání:
- info Renča
- kurs Oborové minimum, málo přihlášených
- Základy KI, s Remediem se podařilo domluvit další pokračování, II. pokračovací část cyklu se bude konat 7. - 8.10.2010, místo bude upřesněno, do konce roku by se měla uskutečnit III. část
- nabídky vzdělávání ČAS, na www, chodí i e-mailovou poštou

Plán setkání NZDM:
- 26.10.2010 - Fontána Karviná
- 9.12.2010 - Kometa Karviná

Logo PS NZDM MSK:
- předložené logo bylo schváleno
- bude ještě zpracováno grafikem
- doplní se název NZDM MSK

Přijetí nového člena PS NZDM MSK:
- hlasováno o přijetí NZDM Bunkr z Bohumína, přijetí všemi hlasy

Práce ve skupinách dle témat:
1/ slabší prázdninový provoz, tábory, extra akce
2/ KO systém MPSV, statistiky, vykazování
- zápisy z diskuzí vyhotovili jmenování účastníci skupiny
- na závěr byly výstupy prezentovány před celou PS

Pro zájemce proběhla prohlídka zařízení


Zapsal: Jiří Sokol Hořínek