Květen 2010

Zápis z PS dne 20.4.2010

5. května 2010 v 17:13 | Rezdet |  Zápisy z PS
Zápis ze setkání Pracovní skupiny NZDM MSK
- tentokrát ryze pro sociální pracovníky/ce.

Datum a místo konání: 20. 4. 2010, NZDM U-kryt ve Frýdku-Místku

Přítomno 14 ČLENŮ:
R. Turoňová (Bunkr), A. Podstavka (Klub 3NYTY),L. Vrtaňová (Fontána), M. Brziaková (Open House),  A. Kopidolová (Nezbeda), L. Tužová (Pohoda), M. Holomková a M. Ondřejová (U-kryt),  M. Vašenda (Freeklub), J. Tomášek (Vesnička soužití), J. Matys (Magone), J. Třinecká (Armáda spásy, HA), M. Jalůvková (Kamarád), L. Sikorová (Modrá kočka),  H. Stachová (Rybníček)

Byla probírána tato témata:
Role sociálního pracovníka v klubu - má u vás "socka" jinou roli, jiné kompetence než kontakťák? Jaké - zvažte svou situaci. Měl by mít?
Při hromadné debatě nastala shoda, že role soc. pracovnice a kontakťáka se lišit má a povětšinou liší.
Postřehy:
- Vedoucí pracovník by neměl být zároveň sociálním pracovníkem a sociální pracovník by neměl mít stejnou roli jako kontaktní pracovník.
-Soc. pracovník má mít odborné znalosti, aby se ostatní pracovníci na něj mohli v případě
potřeby obracet.
Soc. pracovník by měl pracovat i mimo PH. Ale zároveň je důležité, aby trávil hodiny i na PH při přímé práci s klienty. (Nemusí se to rozepisovat na více úvazků)
-Soc. pracovník pomáhá vedoucímu s organizací práce dobrovolníků a praktikantů (ukázat klub, říct základní informace, vymezit kompetence aj.)
-Soc. pracovník hlídá a kontroluje, zda jsou metodiky stále v aktuálním stavu, pomáhá s průběžným dopracováváním dle potřeby z praxe. Soc. metodiky má na starosti soc. pracovník, ostatní metodik či vedoucí.
Adam z 3nyty a Alča z Nezbedy se s námi rozdělili o zkušenosti, jakou roli u nich na klubu soc. pracovník má.

Kontakťáci jsou dle zákona pracovníci pracující pod dohledem sociálního pracovníka - co to znamená?
-Sociální pracovníci dohlížejí na kontaktní pracovníky při zápisech do PePa (či jiné evidenci), při uzavírání dohod,
při revizích aj.
-Zákon říká, že to má to na starost soc. pracovnice a kontakťák jen v př. že to je v metodice a má to písemně uvedeno v popisu práce. Kontakťák to může dělat pouze pod dozorem soc. pracovnice!!! Nestačí, když to je uvedeno jen v metodice
-Soc. pracovníci poskytují odborné znalosti, když se na ně kontaktní pracovníci obrátí
-Soc. prac zodpovídá za soc. práci. Soc. prac. kontroluje a zodpovídá za to, co kontakťák píše do zápisů. Pokud kontakťák mluví s dítětem o jedné věci už poněkolikáté, soc. pracovník ho na to upozorní, aby se tomuto rozhovoru věnoval systematičtěji.
-Soc. prac. vyhledává v zápisech i lidi, se kterými se nepracuje a zajišťuje, aby se jim někdo věnoval. Neměli bychom mít "zapomenuté klienty".
-Soc. pracovník by měl dohlížet i na to, aby každý aktivní klient měl svého klíčového pracovníka.
-Za volnočasové aktivity a programy soc. pracovník nezodpovídá. Volnočasovky organizují kontakťáci.
-Taktéž kroniku, foťák, webovky atd. to vše je v kompetenci kontakťáků popř. dobrovolníků.

3. Řešila se otázka svolávání a průběh klientských porad
Proběhla debata, zda je v klubech máme, kdo je svolává a vede, co je jejich náplní aj.
Na poradách by měly být Sdíleny kasuistiky, IP, revize. Vstupní info o klientovi, IP - tvorba a průběh. Svolává a vede vedoucí.
4. Řešila se otázka svolávání a průběh metodických porad
1-2 x měsíčně, v režii vedoucího a soc. pracovníka. Záleží na stavu metodik i na tom, jak dlouho je stálý kolektiv.
5. Probírána otázka, když dítě chce mluvit s kontakťákem o něčem, co již nespadá do jeho kompetence
Kontakťák by měl dítě upozornit, že to již nespadá do jeho kompetence a odeslat ho za soc. pracovnicí. Popř. k jiné kompetentní osobě. Pokud dítě odmítne s tím, že to s nikým jiným řešit nechce:
Řeší kontakťák na poradě či supervizi, se soc. pracovníkem, co má s dítětem dále dělat. Dítě ale musí být upozorněno, že k tomuto dochází.
Kontakťák nabídne návaznou službu, doprovod, ale pokud dítě odmítne svůj problém s někým jiným řešit, tak ho nemá právo nutit.
Kontakťák dítěti sdělí, že naslouchá, ale více pomoci nemůže. Kontakťák může pro dítě získávat informace od zodpovědných zdrojů (př. Vedoucí, soc. pracovník, telefonický hovor s psychologem aj.) musí však dítě upozornit, co mu říká sám za sebe a co již vyzjistil jinde.
6. Co s intervencí, kterou dítě nechce nechat zapsat
Každou intervenci musí dítě schválit
Do karty píši jen to, co je nutné.
V závažných a ojedinělých případech, intervenci na přání dítěte nezapíšu. V takovém případě ale nenesu zodpovědnost za tento rozhovor a nemusím si ho pamatovat.
Aby se nezapomnělo na to, co s klientem bylo probíráno, může být vytvořena karta "anonymních klientů", kde se zapisuje vše, co klienti nechtějí mít ve svých kartách, abychom se k tomu mohli později vrátit a pracovat s těmito informacemi. Využívá se této možnosti však jen v ojedinělých případech.

7. Mluvili jsme také o tom, kdo a jak spolupracuje s OSPOD a kdo má jaké zkušenosti s ohlašováním dětí.
Proběhla debata kdo a jak s OSPOD spolupracuje a jaké děti je na OSPOD dobré hlásit
Doporučení: představit se OSPOD - kdo jsme, co jsme, co děláme, stanovit si míru spolupráce a určit si hranice
Doporučení: spolupráce s ostatními soc. službami ve městě. Např. Poradna pro ženy a dívky, policie. Mít povědomí o ostatních.
Pověření OSPOD, aby to měli všichni - povinnost sledovat zákony, výhoda - nemusím vše delegovat na OSPOD mohu jednat já.
Když spolupracujeme s OSPOD - klient o tom musí vědět. Klientovi už u uzavírání smlouvy oznamujeme, že máme ohlašovací povinnost - CAN, alkohol a drogy v rodině, dítě ohrožené na výchově, dítě vede zahálčivý život, požívá drogy aj.
Každý klub by měl mít určena pravidla, co se bude ohlašovat a co ne.
Na OSPOD mohu ohlašovat i anonymně - požádám, ať mnou podané informace nejsou uvedeny ve spisu - mohu říct, kdo jsem, ale uvedu, že nechci, aby se to dostalo do spisu a aby o mém nahlášení rodina dítěte věděla.
Odkrytí anonymity dítěte může nastat v době víkendovky - po víkendovce však získaná data skartuji.

8. Naše podzimní Konference
Na konci setkání přišel Adam Podstavka z 3NYTY s návrhem, že by rád pomohl s podzimní konferencí  a přiložil ruku k dílu.  Byl koordinátorkou pověřen, aby zatím vytipoval místo a termín a následně se bude pracovat na programu setkání.
Termín příští skupiny 10. 6. Všeobecná

!!! POZOR !!!
7. května od 9 - 12 hod proběhne v setkání na téma "Tvorba IP pro děti do 12 let."
Setkání se bude konat v Pavučině
Nejedná se o vzdělávání, ale o sdílení a společné uvažování, jak se to dá dělat
Přineste si své nápady a podklady.
Kdo máte o tohle setkání zájem, dejte do 1. května vědět na adresu
freeclub@pavučina.net
pavucina@pavucina.net

Zápis z PS dne 18.3.2010

5. května 2010 v 17:04 | Rezdet |  Zápisy z PS
Zápis ze setkání PS NZDM MSK dne 18.3.2010

Místo: Vesnička soužití, Ostrava

PŘÍTOMNI (dle prezenční listiny):
- 25 ČLENŮ PS NZDM MSK:
R. Turoňová a J. Szotkowská (Bunkr), A. Kopidolová (Nezbeda), D. Cieslar a J. Ondrušková (On Line), R. Menšíková (Open House), l. KOllár (Oáza), J. Rašín (Legal,Magnet), G. KYšová (Kosťa), M. Kelnarová (Prostor), R. Szablatura a I. Uradníková (Kometa), S. Czudek (Fontána), P. Mecnerová(Freeklub),M. Češlová a J. Tomášek (Vesnička soužití), I. Kučerová a L. Tužová (Pohoda), A. Podstavka (Klub 3NYTY), E. Setlová(Magone), K. Kyselá (Kryt), J. Jariabková (Armáda spásy, OV), M. Jalůvková (Kamarád), L. Sikorová (Modrá kočka), S. Fojtíková (NZDM Zárubek, LIština, Hrušov a H. Stachová (Rybníček), L. Roseová (Armáda spásy, Havířov)
- 1 HOST: J. Franek (Futra, Orlová)

                                                                           
Představení, přivítání nových členů
Program setkání:
Renáta s Alenou přemýšlely o tom, co by se mělo v PS MSK řešit. Chtěly by navázat spolupráci s KÚ - cíl: domluvit si schůzku a odprezentovat, o čem skupina je. KÚ o nás ví, informuje se o tom, kdo je členem skupiny MSK NZDM. Oddělení sociálních služeb - Michal Potocký. KÚ o nás chce vědět, souvisí to s dotacemi.
Systém kritérií v dotačním řízení - hraje roli, zda je poskytovatel členem nějaké podpůrné sítě.
Česká asociace streetwork - "Turné pro NZDM" - 3 místa v ČR, do 5.3.2010 se měla přihlásit nějaká organizace, která se chce zúčastnit. Minulý rok měly představení Wohnout a Vypsaná fixa. S nadací Vodafone spolupracuje ČAS a výtěžek z koncertu jde organizaci, která se do akce - koncerty zapojí. Pravidlem je předkolo kapel a soutěž. Mohlo by se to konat v Karviné, Frýdku - Místku nebo Havířově. Otázkou je, zda se to vyplatí? Může se jednat o finanční a propagační pomoc.
Kurs Základy krizové intervence - dvě fáze. V červnu bude I. blok, v říjnu II. blok. Dvoudenní setkání, nedají se do toho zapojit pouze členové, kteří již absolvovali předchozí kurs. Konkrétní termíny ještě nejsou. Kurs stojí kolem 60 tisíc. Je potřeba zjistit, zda je tento kurs potřebný. Standartně se provádí po 2x25 hodinách. Cena je cca 4000,- za jeden běh. Kurs je akreditovaný a je potřeba mít rozpočet i na ubytování a jízdné.
Pracovník v soc. službách - Smilovice u Třince, od 24.3.2010, kurs zdarma Letovice- přihlášky se posílají do 10.4.2010.

Jak se stát členem ČASU a zároveň si ověřit vlastní metodiku a kvalitu? Dvoudenní audit ČASU - po absolvování s více jak 50% se může stát členem. Poté se mohou účastnit vytváření metodiky hodnocení.
Konference
- Bartošovice, Malenovice - Chata Kyčera, chata Karolinka. 2 až 3 dny, lektoři, vzdělávací bloky, od konce srpna do poloviny října. Forma: diskuzní témata. Při pozvání lektorů, by se mělo pracovat v malých skupinách. Projekt na konferenci není - musela by se zaplatit. Cena by měla být do 500Kč na den.

Individuální plánování - práce s dětmi do 12 ti let. Návrh na konzultaci tohoto tématu v Pavučině Kunčičky 7.5. nebo 30.4.

Narůstá zájem o členství v PS NZDM. PS Vysočina - podpůrně vzdělávací skupina pro nové pracovníky. Model - vedle PS mají vzdělávací skupiny. PS MSK přijímají nové lidi a někteří pracovníci již několikrát absolvovali to stejné. PS vznikla, protože chce čerpat více informací. Je možné, aby lektoři byli z PS MSK a poskytovatelé jim za to platili. Je potřeba více se zapojovat
- lektorování. Musí to vzejít z podnětu skupiny, kontaktují jednotlivé lektory s tím, o co mají zájem.

Nový klub - Orlová - Futra. Nápad - udělat běhy pro nové pracovníky podle potřeb. Mít jasno
ve sebevzdělávání x lektoři. Pokud se najde dostatek pracovníků, kteří by o to měli zájem - minimálně 3 denní kurs, který je pod ČASEM v Praze.
Do oběda byla část teoretická a poté se projednávaly dilemata v NZDM. Také se mluvilo o učení toho, že musíme komunikovat. Je na klubu, zda se zapojí nebo ne. Návrh je, že by vznikla PS, kde bude lektor, který bude placen neplacen.
Diskuse nad metodikou - jaký model by vyhovoval nováčkům?
Nabídka 3-denního kurzu pro nováčky, který by byl akreditován a byl by organizován PS MSK. Probíhal by na Severní Moravě, lektorem by byl Dan a přizval by si také další lektory.

Debatní blok - případová práce, sporná témata na klubu. Příprava témat předem. Například: 1) zletilý klient čeká dítě s nezletilou klientkou, 2) alkohol na klubu, rozpoznávání - drogy, jak v té situaci jednat, 3) klient ničitel, který demoluje klub, klient který chce být dobrovolníkem, 4) sexuální styk dětí mladších 15 let, 5) jak si vybíráme děti na výlet, jemnější forma šikany - nárokování si aktivit.

Příští pracovní skupiny je 20.4.2010 pro sociální pracovníky.