Březen 2009

Zápis z pracovní skupiny 20.3.2009

24. března 2009 v 9:52 | Zuzana Liliana Machurová |  Zápisy z PS
Zápis z pracovní skupiny NZDM 20. 3. 2009 v 9:00

v Legalu a v Modré kočce


1) Pevné prahy 2009

Projekt vyšel, vzdělávání v tomto roce:
Ø Základní krizová intervence 1. - 2. 6. 2009 (kapacita max 20 lidí, 16 vyučovacích hodin, cena cca 2000,- Kč, včetně ubytování a stravy)
Ø Motivační rozhovory 3 11. - 13. 5. 2009
Ø Ještě jsme tady 19. - 21. 6. 2009 (předběžný termín)
Ø Výjezd do Polska pro streety, 2 - 3 dny - někdy o prázdninách
Ø Kurz sebeobrany 2x 2 dny - po prázdninách
Ø Hry na klubu + dramaterapie - po prázdninách
Ø Metodická vedení v zařízení (metodická podpora v zavádění standardů-vybraný konzultant dojíždí 1x za měsíc do zařízení na 2-3 hodiny, zařízení platí 200,- Kč/hodinu, dále 200,-/hodinu placeno z projektu; je možnost se do tohoto zapojit)

2) PR akce karavan

Představa organizátorů - udělat nízkoprah na ulici (sedačky, stoly, kafe, čaj, počítač s internetem), na místě pseudosoutěž měst, odpovědi na tři otázky; od místních NZDM se chce - být na místě, propagovat svůj klub; v každém městě proběhne ještě schůzka s NZDM a konkrétní domluvy.
Proběhne v týdnu 20. - 24. dubna 2009, vždy od 11 do 18 hodin.

3) Zakládací listina

Proběhlo hlasování o zakládací listině, 13 hlasů pro schválení.

4) Nové vedení skupiny

Janě a Renče končí v červnu volební období. Napsat meilem nominace či se jinak k tomuto vyjádřit, koho do vedení skupiny. Volba proběhne v půlce června. Street skupina si sjednotí volební období, budou si volit vedení také v červnu .

5) Přijetí nového člena
Setkání se zúčastnili zástupci NZDM Vesnička soužití (DCHOO) z Ostravy. Představi své zařízení a požádali o členství. Skupina odhlasovala přijetí. Zařízení ještě dodá písemnou přihlášku.
6) Společné webovky

Práce ve skupinách. Výstupy:
Logo - každý kdo může, zeptá se svých známých grafiků a malířů, zda můžou zdarma navrhnout logo dle zadání; informace k zadání pošle Dan Květě na email kryt@mufrenstat.cz (popř. každý ještě může poslat emailem nápady); Květa zpracuje zadání a pošle Renče, ta členům pracovní skupiny.
Webovky - každý kdo může, zeptá se známých, kdo by mohl webovky vytvořit a někoho dalšího, kdo by je spravoval a aktualizoval (ideálně jeden člověk z nějakého členského klubu); popř. použít nějaký web zdarma, tam vytvořit jednoduché stránky (Dan).
Co se bude dít s konkrétními výstupy, co mají nové stránky obsahovat, to nemám nejmenší tušení.

7) Diplomanti

Práce v malé skupince. Výstup: je dobré podpořit studenty píšící diplomové práce a odpovídat jim, ať se šíří informace o NZDM; preferovat osobní schůzky, ať se vytříbí ti, co opravdu mají zájem napsat kvalitní práce; zpracovat info materiál o organizaci, stručný a přehledný, ať z toho použijí potřebné informace do svých prací:
Návrh na promyšlení: Připravit témata bakalářských a diplomových prací, nabídnout je školám a doufat, že někdo zpracuje kvalitní materiály a studie, které budou dále využitelné.

7) Práce ve skupinách

Debatní skupinky - téma: jak nakládat s příliš intenzivními emocemi. Prezentace výstupů.

9) Příští setkání

Příští setkání proběhne 5. května 2009 v NZDM Liština.
Zpracovala: Zuzana Liliana Machurová, Klub Modrá kočka