Únor 2009

Zápis z pracovní skupiny 5.2.2009

11. února 2009 v 12:58 | J.O. |  Zápisy z PS
Zápis z PS konané 5. 2. 2009 v NZDM Pohoda Karviná

Setkání se účastnilo 15 zástupců členských zařízení a začalo představením nového kolegy, Tomíka z Frenštátu. Poté už následovaly tyto bloky: veřejná zakázka, PR projekt, vzdělávací projekt, noví členové, dokument ČASu o vztahu k regionálním skupinám, dobrovolníci, zahraniční dobrovolníci, příští setkání.

1. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Úvodní diskuse se týkala naplňování kontaktů a intervencí v rámci zakázky. K tématu se vyjádřili Fontána (daří se, ale někdy se musí starších doprošovat), OnLine (lépe se daří na streetu), 3NYTY (těžké u stálé klientely), Bunkr (lépe se daří na klubu, problém při onemocnění nebo dovolené pracovníků). Diskuse se dále odvíjela od rozdílu mezi intervencí a kontaktní prací. Tyto pojmy si totiž stále každý vykládá jinak. Shodli jsme se však na tom, že čas většinou nikdo neřeší, jde spíš o hloubku ☺ Dan zjistil, že kraj na svém webu zveřejní definice těchto dvou termínů ne vzhledem k času, ale obsahu. Po kraji žádal, aby toto bylo předmětem dodatku ke smlouvě. Z toho všeho vyplývá, že je důležité se věnovat zápisům z KP a I. Kluby v zakázce mrzí, že je kraj nepodpořil finančně pro práci s mladšími klienty, MPSV s ním však o tom jedná.
Regina v souvislosti s intervencemi vznesla dotaz, jak to kdo má s komunikací přes Skype nebo ICQ, a to i po pracovní době. Moc si tuto komunikaci pochvalují. V 3NYTY to funguje pouze v době provozu. Ostatní nedoporučují: "když končí služba, končí výkony", "jde o osobní čas pracovníka", "nejsme Linka důvěry", "schovávaná klientů i pracovníků", "může narušit jednotu týmu". A navíc, pracovník by pak měl mít nějaký kurz Krizové intervence.

2. PR PROJEKT

Karavan se během dubna objeví mezi 10 a 17(18) hodinou v těchto městech: 20. 4. Ostrava, 21. 4. Karviná, 22. 4. Frýdek-Místek, 23. 4. Havířov, 24. 4. Opava.
Celý projekt má na starosti OnLine, v případě potřeby budou kontaktována příslušná NZDM. Finální podoba bude ještě upřesněna. Zatím je v plánu setkání v TV, Rádiu, lobování nejen za obor, ale spíš za PS. Bylo by dobré vydat brožurku o skupině s vymezením oboru, popisem skupiny, členských zařízení. Nečlenská zařízení budou uvedena pouze v Kontaktech. Dan navrhl koncertování kapel z klubů - ke zvážení a vyjádření!!!

3. VZDĚLÁVACÍ PROJEKT

Výsledky projektu budou známy 18. 2. 2009. Už nyní se ale plánují Motivační rozhovory 3 v předběžném termínu 11.-13. 5. 2009. Protože jsou to však 3 pracovní dny, možná bude změna. Cena 1500-2000,-Kč. Pokud projekt nevyjde, dojde k dofinancování ze zbývajících peněz z "Turné pro nízkoprahy".

4. NOVÍ ČLENOVÉ

Po absolvování Inventury v Bartošovicích se rozhodlo do našich řad vstoupit občanské sdružení Vzájemné soužití, a to se svými třemi NZDM (Zárubek, Liščina a Hrušov). Simona představila občanské sdružení, ale především všechny nízkopraháče, které vznikly z komunitních center. Klientelu tvoří Romové ve věku 6-26 let a v každém zařízení pracují 4 pracovníci. Po vyjádření očekávání došlo k hlasování o přijetí do skupiny. PRO bylo všech 15 zařízení. Doporučeno ale bylo, aby na setkání chodilo více zástupců, jelikož jde o 3 kluby a hlavně někdo, kdo je v přímé práci s klienty.


5. DOKUMENT ČASu

Janka představila dokument ČASu vztahující se k regionálním pracovním skupinám. Dokument vymezuje vznik pracovních skupin, jejich cíle, pravidla pro členství, spolupráci při realizaci společných projektů, předávání informací, propagaci. Ve článku 3 dokument popisuje závazky smluvních stran: PS (mít kontaktní osobu - Janka, informovat o změnách, vysílat zástupce na Valnou hromadu apod., zveřejňovat logo ČASu...), ČAS (mít kontaktní osobu, informovat o změnách, zvát na Valnou hromadu apod., umožnit PS podílet se na vzniku materiálů, poskytovat prostor pro prezentaci na webu...). Dokument má jednoduchou formu a nepředstavuje pro nás žádnou zvláštní změnu. Nakonec bylo jednohlasně odhlasováno (PRO všech 18) podepsání dokumentu Jankou.

6. DOBROVOLNÍCI

Téma měla připravené Regina a popsala, jak to chodí u nich v Elimu. Mají akreditovaný program pro dobrovolníky. Každá dobrovolník musí projít "Dobrovolnickým kurzem" (dvě školení, dotazník, psychotest). Následuje výběr služby programu. Dobrovolník má smlouvu, kartu, pojištění. Výhodou pro něj je hlavně získání praxe. Stejný postup platí i pro dobrovolníka na klub. Dobrovolníci v Elimu mají supervize. Dobrovolník nesmí poskytovat sociální služby. Důležité je si vydefinovat, na co ho máme, co může a co ne. V Elimu se neosvědčilo mít dobrovolníka z bývalého klienta. Každý dobrovolník musí donést výpis z Rejstříku trestů, vhodná je i zdravotní způsobilost. Dobrovolník s "nečistým" Rejstříkem nemůže pracovat s klienty, jinak ano. K vymazání dochází asi po 5 letech.
novinka: Od 1. 1. 2009 je zaznamenán větší zájem o dobrovolnickou činnost v akreditovaných programech. Uchazeči na ÚP si mohou za 30 odpracovaných hodin přivydělat. Ivetka doplnila, že od července budou moci být uchazeči naopak kráceni, což může vyvolat další nával zájemců.

7. ZAHRANIČNÍ DOBROVOLNÍCI

Svoje zkušenosti se zahraničními dobrovolníky přednesly Janka a hlavně Renča. V úvodu padla zmínka o rozdílu mezi vysílající a hostitelskou organizací. Oba kluby mají zkušenost jako hostitelská organizace. Nutný je CERTIFIKÁT. Vše začíná vyplněním formuláře Evropské dobrovolnické služby - přihlášky. Po dvou měsících by mělo dojít ke schválení. Během roku je celkem 5 uzávěrek. Zároveň platí, že 1 z pracovníků musí absolvovat 3-4denní školení agentury (nejbližší bude v březnu). Zahraničním dobrovolníkem může být člověk ve věku 16-30 let a dobrovolnická činnost krátkodobá (3 týdny-6 měsíců) nebo dlouhodobá (6 měsíců-1 rok). Dobrovolnická činnost nesmí nahrazovat pracovní místo (např. výuka cizího jazyka). V Bunkru postupně vymizelo "české" dobrovolnictví. Peníze na zahraničního dobrovolníka se zajišťují projektem (cestovné, pojištění + peníze pro organizaci na zajištění ubytování, stravu, kapesné, jazykový kurz...). Nevýhodou může být propad kurzu. Proto je ve smlouvě uveden kurz, kterým se musíme řídit po celou dobu. Vhodné je mít domluveného lékaře, pro případ potřeby. Každý dobrovolník má právo se kdykoli obrátit na svoji, ale i naši organizaci - bezpečnost. Pokud se dobrovolnická činnost nedaří, lze ji kdykoli ukončit, z obou stran. V Bunkru má každý zahraniční dobrovolník svého mentora. Neměl by to být zaměstnanec, ale měl by znát organizaci. Vhodný je dobrovolník. Před přijetím dobrovolníka ze zahraničí je nutné vědět, co u nás bude dělat, v Bunkru např. pracuje 6 hodin denně. Po ukončení dobrovolnické činnosti se píše závěrečná zpráva.

8. PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ - 13. 3. 2009 od 9 hodin v LEGALu OPAVA

« výjimečně v pátek pro účast Streetu
« pozvat někoho z Kraje? (inspektor kvality, prevence, individuální projekt)
« ÚKOL PRO VŠECHNY! - zaslat návrhy na to, co řešit a koho pozvat (Dan navrhuje J. Markovou)