Leden 2009

Příští skupina

6. ledna 2009 v 9:45 | J.O. |  Informace
Hezký den,
v zápisu vypadlo datum příští skupiny.
Takže doplnění: 5.2.2009 (čtvrtek)
Bezprostředně před budu ještě podávat info.
J.

Zápis z pracovní skupiny 8.12.2008

5. ledna 2009 v 8:11 | J.O. |  Zápisy z PS
Zápis ze setkání PS NZDM MSK
Datum: 11.12.2008
Místo konání: Free klub, Pavučina občanské sdružení den pobočka Ostrava
Dopolední blok
1. Přivítání a představení Free klubu + znovupředstavení všech přítomnýchJ
2. Zpráva o ukončení projektu Pevné prahy - Renča nás seznámila s vyúčtováním (ještě nedokončeným - dokončeno bude do konce ledna 2009) a s naplněním cílů projektu
3. Během uplynulého roku proběhlo mimo jiné 7 schůzek PS NZDM MSK
4. Frýdeckomístecké kluby Prostor a Kosťa nemohou přijmout finanční dar z Turné pro nízkoprahy. Nabídly využití těchto financí PS NZDM MSK. Bylo dohodnuto a odhlasováno (pro - 12, proti - 0, zdrželo se - 2), že tyto peníze budou zaslány na účet iniciativy Dokořán (Dan Cieślar). Celková výše je 26000,- z čeho 6000,- bude použito na dofinancování projektu Pevné prahy (účtuje Bunkr) a 20000,- bude využito během příštího roku (o využití těchto financí bude rozhodovat hlasováním PS NZDM MSK na některém ze svých setkání v roce 2009).
5. Krajský projekt - podala ho Iniciativa Dokořán (Dan Cieślar a spol.).
Projekt obsahuje: - dokončení motivačních rozhovorů
- Kurz základní krizové intervence
- "Ještě jsme tady" - dvoudenní pobyt s konzultací metodiky PS NZDM MSK, předávání osobních zkušeností (skupina "street" by měla tento pobyt samostatně)
- Kurz sebeobrany (2 x 2 dny)
- Hry na klubu - jednodenní akce
- Dramaterapeutický víkend
- Zahraniční stáž street skupiny do Polska
- Pokračování v metodické podpoře pro 5 zařízení (2 běží, 2-3 se budou moci přidat)
Celkový rozpočet projektu je 340000,-
Žádaná částka je 239000,-

6. KURS ČASu - Dan nás seznámil s nabídkou koordinace a organizace kursu pro pracovníky v sociálních službách pořádaným ČAS. Pokud má o tuto nabídku některý klub zájem je potřeba se přihlásit Danovi do 17.12.2008
7. Něco málo o TURNÉ PRO NÍZKOPRAHY - v příštím roce budou koncerty pravděpodobně probíhat v menších prostorách, kluby se budou více zapojovat
8. PŘIPOMÍNKOVÁNÍ ZÁKLADNÍ LISTINY
- Proběhla diskuse nad strukturou PS NZDM MSK
- Dan navrhl tuto strukturuVÝBOR
PS NZDM MSK
Sekce NZDM
Sekce STREET
Sekce VEDOUCÍ
ÚKOL PRO VŠECHNY KLUBY!!!
Přemýšlet nad strukturou, cíly PS NZDM MSK a jejích jednotlivých sekcí, probrat to v týmech a na příští skupinu přijít připraveni k připomínkování základní listiny. Možná vás napadne lepší řešení, tak neváhejte a pošlete váš návrh klidně předem, ať nad ním můžeme zapřemýšlet všichni.
9. Stážisti, praktikanti, pracovníci na dohodu - připravila Jarka
- Jedná s nimi ředitelka (ředitel)
- Většinou přicházejí sami, mají smlouvu ze školy, kterou studují a v ní dané podmínky, které mají na praxi naplnit
- Ve smlouvě je zakotveno místo výkonu, rozsah pracovní doby, co je povinnen dodržovat (mlčenlivost, dodržovat BOZP, případné konflikty a kriz. Situace řeší pouze s pracovníkem…), jak a čeho se účastní
- Do dokumentace může nahlížet pouze s povolením pracovníka, mělo by to být zakotveno v nějakém manuálu organizace (dokumentace)
- Praktikant by měl být přínosem pro organizaci a organizace by měla naplnit očekávání praktikanta (Romanova připomínka k diskusi)
- Pokud praktikant poruší pravidla, je vhodné ihned ukončit smlouvu
- Je dobré požádat praktikanta o závěrečnou zprávu
- Proběhla diskuse o tom, zda a za jakých podmínek brát praktikanty k náslechům (intervence, prvokontakt)

ODPOLEDNÍ BLOK
Dobrovolníci na klubu - připravil Standa
- Dobrovolnictví zakotvené v zákoně: - zákon o dobrovolnické službě §198/2002 (to je jedna možnost), a dále na základě standardů (to je druhá možnost)
- Dobrovolníci by měli mít uzavřenou smlouvu (§5/2002, nebo standardy)
- Na dobrovolníky je možno získávat finance u ministerstva vnitra (doplnila Ivetka)
- Dobrovolník se řídí občanským zákoníkem
- Dobrovolník by měl mít potvrzení od lékaře, že je způsobilý pracovat s dětmi (možno mu dát formulář s žádostí pro lékaře, aby mu prominul poplatek) a dále výpis z rejstříku trestů
- Dobrovolníci mladší 18-ti let musí mít souhlas rodičů
- Je dobré si ve standardech specifikovat, kdo dobrovolnickou službu nemůže vykonávat
- Při nástupu seznámit dobrovolníka s jeho právy a povinnostmi
- Nábor dobrovolníků - přes osobní vztahy, mládeže v církvích, dobrovolnická centra
- ČAS chystá školení dobrovolníků (sledujte jeho stránkyJ)
Díky moc Stando a Jarko za zpracované témaJ

Příští setkání se koná v 9:00 v Karviné v klubu POHODA.