Říjen 2008

Zápis ze setkání 16.10.2008

22. října 2008 v 14:54 | Alena Kopidolová |  Zápisy z PS
Zápis ze setkání PS NZDM MSK

Datum: 16. 10. 2008
Místo konání: Klub Nezbeda, Frýdek-Místek


DOPOLEDNÍ BLOK

  1. Hodnocení konference Inventury + promítání fotek


  1. Informace o naplňování a celkovém průběhu projektu Pevné prahy


  1. Připomenutí termínu Motivačních rozhorů II - Fokus (5. - 7. 11. 2008) a info o místu, kde se uskuteční (Malá Morávka - Jeseníky)


  1. Projekt MSK - není určen pro úhradu rozpočtu jednotlivých NZDM, ale podporuje akce krajského, celostátního a mezinárodního charakteru - nabízí se tedy opět využití pro naši PS - je otázkou, kdo by tento projekt pro příští rok administroval (doposud to dělal Bunkr nebo On - Line) a co konkrétně by mělo být jeho náplní (konference - ale v menším rozsahu???, vzdělání - jaké???, financování člověka, který by měl na starost fundraising, a jiné). Bližší info k výzvě na stránkách kraje.
Datum podání žádosti 21. 11. 2008. Úkol pro všechny - zaslat své nápady nejpozději do konce října!!!

  1. Info z valné hromady ČAS - ČAS hodnotil dosavadní činnost jednotlivých sekcí, návrh vzniku "odborné rady" ČASu, příprava a podání 3 evropských projektů, které budou obsahovat hlavně vzdělávání, např.:
a) rekvalifikační kurzy pro pracovníky v soc. službách
b) kurzy pro dobrovolníky
c) výcvik v kontaktní práci
d) motivační rozhovory, kurzy pro vedoucí
e) rozšíření lektorské základny - bude se hledat nové lektory
f ) prožitkové preventivní programy pro školy - podpora pilotních programů
g) celostátní konference ČAS

Následovala diskuse, zda a jaké jsou výhody být členem ČAS

  1. PR kampaň NZDM MSK (podpořena Vodafonem)
- představení Tomáše (s tajným příjmením) - iniciativa Dokořán - bude mít na starost organizační stránku této kampaně
- nástroje kampaně - rozhovory do rádií, tisková konference - televize, KARAVAN - objíždění jednotlivých měst karavanem - program + aktivity + info obecně o práci NZDM a streetu i konkrétních místních NZDM - předpokládá se účast jejich zástupců, brožurka se seznamem NZDM v MSK
- předpokládaný termín akce: březen - duben 2009 - všichni budou včas informováni

  1. Turné pro NÍZKOPRAHY - nabídka vstupenek, nabídnuta prezentace jednotlivým klubům, domluva na "natáčení" v jednotlivých zařízeních, informace o termínu (30. 10. ve 20:00 hodin) a místě konání - Rock and Roll Garage (směr Ostrava Martinov - konečná tramvaje č. 4), bližší info - www.garageclub.czODPOLEDNÍ BLOK

  1. Téma - sjednocení výkaznictví -
a) průzkum v rámci skupiny - jakým způsobem jsou zaznamenávány jednotlivé výkony a jak tyto výkony kdo chápe
b) po diskusi návrh na sjednocení pojmů KONTAKT a KONTAKTNÍ PRÁCE - změna v PePovi -zajištěno, změna se uskuteční k novému roku - 1.1.2009
c) ujasnění si jak chápeme další sociální služby v našich zařízeních - situační intervenci, poradenství atd. - jejich náležitosti, v jakém rozsahu je zapisovat v evidenčních programech
d) závěr - nelze zcela sjednotit výkaznictví pro všechna zařízení - neboť jsou vždy něčím specifická. Je však dobré vědět jaký obecný pohled na evidenci jednotlivých výkonů sociálních služeb a umět si to své výkaznictví (pokud se nějak liší) obhájit - také záleží před kým - zda je posuzovatel Kraj, ČAS, inspekce,…

  1. Diskuze o financování v rámci individuálního projektu MSK (procentuelní financování - otevřené dny x intervence), podrobně vysvětleno v metodice veřejné zakázky


Úkoly:
1. Do konce října poslat mailem svůj nápad, návrh, podnět pro krajský projekt na adresu nzdm.msk@seznam.cz
2. Pozvat své známe na koncert v rámci turné pro NZDM
3. Standa + Regina - dobrovolnictví (právní stránka)
4. OnLine + Bunkr - zahraniční dobrovolníci
5. Ria + Oáza - stážisté, praktikanti, pracovníci na dohodu

Příští setkání: 11. 12. 2008, Klub Pavučina, Ostrava - zvolené téma - Dobrovolnictví v klubu, praxe s praktikanty a stážisty v klubu + vyhodnocení projektu Pevné prahy 2008

Další navržená témata:
cizí osoba na klubu , fundreisingVe Frýdku - Místku 20. 10. 2008 Alena Kopidolová