Srpen 2008

Zápis z PS ze dne 19.8.

20. srpna 2008 v 14:47 | Jarka Oáza |  Zápisy z PS
Zápis ze setkání PS NZDM MSK, dne19.srpna 2008 v NZDM Oáza
Sešlo se nás pouze 15 úvod byl veselý - vyprávění prázdninových zážitků ☺
Projekt "Pevné prahy" - po velké snaze se podařilo získat penízky
Ukončeno vzdělávání "Manažérské dovednosti" - účastníkům bylo předáno osvědčení
Zřejmě 7. - 9. listopadu 2008 se budou konat "Motivační rozhovory 2" termín bude ještě upřesněn.
Pozor! Stále je tady možnost využití konzultace k metodikám, pokud máte zájem kontaktujte Renču (Bunkr)
Info k INVENTUŘE
Kapacita je 50 lidiček - POZOR! Přihlášených je již 27. Kdo má zájem urychleně zašlete přihlášku!!!
Řidiči - dobrovolníci, bude potřeba zajišťovat dovoz a odvoz lektorů (zámeček - vlaková zast. Studénka), bylo by fajn domluvit si předem služby.
Program na večer - návrhy
  1. večer - společné grilování (Standa z Fontány nabídl berana ☺)
  2. Roman z 3NYTY si vzal na starost hudební večer
  3. Ostatní dovezte nějaké dobré filmy a společenské hry a samozřejmě všichni dobrou náladu!!!
  4. Nezapomeňte karnevalový převlek☺☺☺
Poslední termín podání přihlášky je 29.8. 2008
Pracovní skupina
Rekapitulace PS
- víme o sobě, podpora
- sdílení standardů
- posunutí se dopředu
- poznávání NZDM
- evidenční program PEPA
- předávání informací
- možnost diskuse
- inspirace od jiných
- změna prostředí, duševní hygiena
- vytváření užších kontaktů
- možnost vzdělávání
- zvýšení PR NZDM v MSK
Návrhy: vydat info o PS v podobě propagační brožury
Padaly různé návrhy na téma pokračování PS
- každé zařízení by si připravilo dané téma, které by se pak společně konzultovalo
- rozdělení PS zvlášť pro vedoucí a zvlášť pro soc. pracovníky
- skupina by měla mít vzdělávací část a intervizí část
Z těchto návrhů jsme si odsouhlasili toto:
- společně si navrhneme téma, které bude zrovna aktuální vždy si ho někdo podrobněji připraví a následně se bude společně konzultovat
Přijímání nových členů.
- většina by měla souhlasit
- neúčast na PS bez omluvy - 2x upozornění - následuje vyloučení
Základní listina pracovní skupiny NZDM MSK
Vypracují se nová pravidla v listopadu by pak měla být připravena k odsouhlasení.
Na dnešním setkání jsme přijali nové členy PS - Klub Pavučina o.s. sdružení DEN (zástupce za klub Petra Mecnerová)
Další info:
Konalo se setkání pracovních skupin v Praze na pozvání Času, prezentovaly se pracovní skupiny z různých krajů
Čas vydal pojmosloví - bude se vytvářet odborná rada, která by měla být poradním orgánem Času
Opět se bude konat turné pro NZDM a týden NZDM
Můžete navrhovat témata na pokračování vzdělávání - KOMIXY
Na jaře 2009 se budou vysílat opět reklamní spoty o NZDM
(info na stránkách Času)
Další setkání PS se bude konat 16. října 2008 v NZDM Nezbeda F-M
Téma - sjednocení výkaznictví

Přihláška na Inventuru

7. srpna 2008 v 15:10 | J.O. |  Informace
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na konferenci INVENTURA v termínu 1. - 3. října 2008
Název organizace:
Adresa organizace:
Telefon / email:
Bankovní spojení:
IČO:
ÚČASTNÍCI
Jméno, příjmení, titul
Datum narození
Pracovní pozice
vegetariánská strava
(nehodící se škrtněte)
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
V případě neúčasti je nutné omluvit se 3 dny před konáním konference. Pokud se odhlásíte později nebo se nedostavíte, fakturujeme Vám 50% účastnického poplatku. Vždy však za sebe můžete poslat náhradníka.
Podpisem a odesláním závazné přihlášky stvrzuji pravdivost výše uvedených údajů,
seznámení a souhlas s podmínkami uvedenými v přihlášce.
Datum: Podpis vedoucího: ­­­­­­­­­­­­­­­­­
Vyplněnou přihlášku zasílejte poštou na adresu: Bunkr, o. s., Lidická 541, 739 61 Třinec
Obdržení přihlášky Vám potvrdíme na Váš e-mail, popř. telefonicky.
Následně bude vystavenafakturapro úhradu účastnických poplatků.

Inventura NZDM a STREET

7. srpna 2008 v 15:08 | J.O. |  Akce
Zveme Vás,
pracovníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a terénních programů v MSK
na konferenci s názvem
INVENTURA
Nabízíme Vám prostor pro setkání, rozhovory, aktivní i pasivní odpočinek,
doplněný kvalitními semináři a workshopy, a to vše podtrženo atmosférou zámeckých rokovacích komnat a vesnického ovzduší.
Termín: 1. - 3. 10. 2008
Místo: Zámek Bartošovice (www.bartosovice.cz)
Kapacita: 50 účastníků
Cena: 700 Kč (pro členská zařízení PS NZDM)
900 Kč (pro další účastníky z MSK)
V ceně: ubytování, strava, program
Přihláška: Jelikož předpokládáme, že pojedou i celé pracovní týmy, stačí vyplnit jednu hromadnou přihlášku za zařízení. PŘIHLÁŠKA JE ZÁVAZNÁ, na jejím základě bude vystavena faktura.
Termín uzávěrky: pátek 29. srpna 2008
Podrobnější informace:
Jana Ondrušková - jana@onlinekarvina.cz tel: 737 206 444
Renáta Turoňová - renca@bunkr.cz, tel: 732 703 930