Zápis ze setkání 10.4.2008

14. května 2008 v 13:46 | Kryt |  Zápisy z PS
Zápis z pracovní skupiny NZDM - Klub Kryt, Frenštát p. R, 10. 4. 2008
1. Úvod, přivítání, představení nových členů skupiny + hostů z terénní práce (Renča)
2. Představení Klubu Kryt
3. Projekt Pevné prahy 2008
v Motivační rozhovory (Basic, Focus)
  • Dá se říci, že kurz motivačních rozhovorů je naplněn
  • Termíny byly stanoveny a rozeslány; podzimní termín bude upřesněn
  • Budou rozesílány přihlášky
  • Kurz bude probíhat na rodinné chatě v Žermanicích (plná penze), ubytování strava
lektorné je v ceně; cena kurzu je 1500Kč
  • Lektoři: Tomáš Nevrkla, Monika Vaňková
v Manažerské dovednosti
o Je potřeba ujasnit si požadavky, vybrat téma, témata nebudou navazovat, budou to samostatné semináře
o Navrhované termíny: 6. 6. 08 a 8. 7. 08
v Inventura NZDM a streetworkru - konference
o Informace o možných místech konání (hotely: Neptun, , Kam Malenovice, Avalanche, v Malenovicích je prý ještě jeden hotel bývalý Bezruč)
o Návrhy co by se na konferenci dalo dělat:
Volný čas: výšlapy, výlet, masáže, sauna, jízda na koních, filmy, grilování prasete
Semináře: měření kvality soc. služeb, dětská práva, programová nabídka klubu, hudební styly a kultura s nimi spojená, polský model streetu, řeč těla, klub ve městě, jak nás vidí město, relaxační techniky, psychologické dovednosti, arte a muzikoterapie, sociální pedagogika (např. Klíma), etika práce(Šiler nebo Schiller), padlo jméno paní Ševčíkové, pana Halíka (otázka zda by měl přednášet někdo z ČASU)
o Stanovený termín konference: 1. - 3. 10. 2008
o Cena: 700 Kč (předběžně)
4. Pracovní skupina
v Ceny seminářů projektů Pevné prahy se odvíjí od členství a nečlenství v pracovní skupině.
v Ujasnění, kdo je členem a kdo zatím členem není (oficiálně zatím členy pracovní skupiny nejsou: Klub Kamarád, Modrá kočka, Prostor, Armáda spásy, Klub Kryt).
v Nečlenové, kteří chtějí být členy nechť si členství vyřeší - důležité.
v Pracovní skupina funguje na určitých pravidlech; jejich připomenutí, a zároveň i výzva k zamyšlení, zda by neměly být přepracovány, doplněny (kupříkladu 2x neomluvená absence na skupině - ztráta členství; prezenční listiny - co by měla obsahovat aj.)
5. Standard č. 10
Hodnocení zaměstnanců
v Zkušenost zařízení s hodnocením (prošli inspekci s plným počtem bodů) pro zaměstnance mají vytvořen formulář s cíli, vzdělávacími aktivitami aj. (formulář je vyplněn vždy na začátku roku; zaměstnavatel i zaměstnanec ho mají u sebe), v lednu až březnu pak probíhá hodnocení. Při hodnocení se vedoucí vyjádří, co se splnilo, co částečně a co ne. K tomu má možnost se vyjádřit i pracovník. Součástí hodnocení je i písemný zápis "zhodnocení pracovníka" za uplynulý rok. Inspekce kontrolovala, zda má formulář jak pracovník tak organizace, zda se s pracovníkem hodnotí a jak se to děje.
v Diskuse: zda je nutné, aby si pracovník zakládal své plány a hodnocení. Pro zaměstnavatele je zdá se podstatné, aby měl podpis od zaměstnance, že s ním hodnotil a že mu hodnocení předal.
v Hodnocení tedy probíhá minimálně 1x ročně; v metodice je popsán způsob, jak se to děje (písemné hodnocení, ústní, finanční, kurzy, vzdělávání aj.)
Další vzdělávání pracovníků
v Opět zkušenost zařízení, kde kontrola proběhla. Mají vypracovány 2 formuláře - individuální a vzdělávací osobní plán (IVOP); plán osobní kariéry (POK) (je to nařízení Diakonie). Plánování se dělá 1x ročně tak jako hodnocení.
v Dále diskuse o tom jaká je praxe v jiných zařízeních. Otázka, co by se při hodnocení mělo řešit, aby se hodnocení nesuplovalo se supervizí, zda je hodnocením i finanční odměna nebo třeba pochvala, zda by měl být hodnocen i vedoucí pracovník svými podřízenými, zda při např. kárném pohovoru je dobré dělat zápis, doporučení, že je dobré mít při kárném pohovoru svědka, že je dobré mít zápisy a evidovat je, že je dobré se na hodnotící pohovor připravit aj.
v Obsah hodnocení (Renča - mj. inspirativní knížka Rozhovory s pracovníky): hodnocení přímé práce - úspěchy, neúspěchy s klienty, co pracovníka baví, s čím má problém; dění na pracovišti; spokojenost s vedením; hodnocení pracovních podmínek, náplně práce, dodržování BOZP
v Hodnocení by mohlo mít dvě části: rozvojovou - stanovení cílů aj
kontrolní
v Dále se diskuse odvíjela k systému finančního odměňování (osobní příplatky, odměny, odměny k významnému jubileu aj.). Zaměstnavatelé by měli mít vypracovaný systém odměňování, zaměstnanec by o něm měl být informován (rozmezí osobního hodnocení tak, aby se s ním dalo hýbat a aby mělo "hodnotící" a motivující charakter - tzn. aby bylo pružné. Možností je hodně).
v Diskuse byla plodnáJ Dále se hovořilo o vzdělávání. Zda má pracovník právo odmítnou vzdělávání, zda se podílí na financování kurzů a školení, zda má člověk, který studuje nárok na studijní volno, zda si platí vzdělávání sám aj.
v Věci ohledně dalšího vzdělávání by měly být písemně zpracovány.
Podpora nezávislého odborníka
v Kdo všechno je nezávislý odborník:
Supervizor, pracovní skupina NZDM, ČAS, dobrovolný audit, konzultant ke standardům, metodické vedení aj.
v Diskuse k supervizím - jejich častost, praxe je různá od 4 setkání ročně po setkání 1x za měsíc. Ministerstvo prý hovoří o časnosti nejlépe 6x ročně což je co 2 měsíce.
v Supervize trvá obvykle 1,5 - 3 hodiny. Pro supervize měsíční prý stačí 1, 5 hod. Supervize může být týmová, či individuální. Vždy záleží na tom, co tým potřebuje. Individuální supervizi by si měl mít možnost vyžádat jak pracovník tak vedoucí. Dále se hovořilo o týmové supervizi a o supervizi celé organizace (různých týmu v organizaci), o dobrovolnicích a supervizi, streetu a supervizi. V rozpočtu je potřeba počítat s náklady na supervizi!!! Dále o supervizoru , že by měl dělat zápisy, přeposílat k odsouhlasení, že je dobré 1x ročně dělat souhrn supervizí, kterými se prokazujeme navenek (kdy a jaká témata), že je dobré mít se supervizorem vydefinováno jak často může pracovník požadovat individuální supervizi aj.
Porady a výměna informací v zařízení
Porady:
v Provozní
v Metodické
v Klientské
v Do metodiky je dobré zaznamenat i jak probíhá běžná komunikace během práce(emailem, vzkazy, určené místo na vzkazy, aj.)
v Z porad je dobré mít zápisy, které jsou ukládány - slouží mj. ke kontrole, jako dobrá praxe se osvědčilo i podepisování zápisů všemi účastníky, je dobré je mít na místě přístupném k nahlédnutí všem kompetentním. Je dobré mít stanoveno jak často porady probíhají.
Dobrovolnictví
v Diskuse o tom, co vše musí mít dobrovolník v zařízení (dohodu, registrační kartu, pracovní náplň, popis toho, co a jak dělá, výpis z RT, mlčenlivost…, všechno jako běžný zaměstnanec).
v Mělo by být ošetřeno může li do kanceláří, zda má klíče, zda může nahlížet do Pepy, zda je součástí týmu hlouběji, či jen povrchově, jak zaručíme, že nám nevynáší informace aj.
Praktikanti
v Otázka, kdo může být praktikantem (zda bereme kohokoli, či jen člověka z oboru) a za jakých podmínek. Opět by nemělo chybět vymezení jeho kompetencí, BOZP, hodnocení pro zařízení i pro něj. Měla by být jasně daná očekávání jeho i zařízení.
6. Ostatní
v Informace o chystaném semináři ČASU Preventivní témata; seminář bude 7. 5. 2008 v Karviné; pro členy ČASU zdarma, ostatní 100Kč; možnost získaní materiálů, které jinde nenajdete; seminář je zaměřen na práci s tématicky zaměřenými komixy.
v Příští skupina by měla řešit standard 11 - 14 (připravená bude Markéta- Bruntál)
v Článek o pracovní skupině na streetwork - bylo by dobré napsat
v Článek o projektu Pevné prahy - připraví paní Szewczyková
v Metodické vedení klubu - ještě 4 kluby si mohou oslovit metodika - cena je 200 Kč i s cestou ( z projektu); k oslovení je Dan a Markéta; podrobnosti prokonzultovat s Renčou - faktura by šla na Bunkr a Bunkr by metodiky vyplatil.
v Info. o přejmenování zařízení. Nový název: Nízkoprahové zařízení Fontána.
v Na konferenci se bude slavitJ! 4 roky založení pracovní skupiny.
v Další termín pracovní skupiny: 27. 5. 08
v Místo: Opava, Modrá kočka; 9:00 hod.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama