Duben 2008

Zápis z PS 4.3.2008

1. dubna 2008 v 12:55 | Gabriela Kyšová |  Zápisy z PS
Zápis ze setkání PS NZDM dne 4. 3. 2008
Klub Kosťa
  1. Úvod - seznámení s programem
  2. Představování se navzájem
  3. Markéta z NZDM Open House Bruntál představila individuální plánování ve svém zařízení
  4. Renča zmínila § 2 - základní zásady, § 3 - vymezení některých pojmů
  5. Projekt PEVNÉ PRAHY 2008 byl podpořen ve výši 140.000,- Kč
Finance budou určeny na:
- motivační rozhovory (2 x po 3 dny, kapacita 15 lidí, termín: duben, říjen 2008)
- manažérské dovednosti pro vedoucí pracovníky ( 2 x jednodenní akce, kapacita 20 lidí)
- místo konference se bude konat tzv. Inventura NZDM a Streetworku (3denní akce na horách s kapacitou 60 lidiček na podzim 2008)
- metodické vedení (konzultace, vedení)
Všichni: - návrhy na sestavení kurzu a kdo by se chtěl kterého zúčastnit
- návrhy na chaty v termínu říjen 2008 - inventura
- kdo potřebuje metodické vedení
Všechny návrhy zaslat do 14.3.2008 na e-mailovou adresu: nzdm.msk@seznam.cz
  1. Personální standardy
- organizační struktura tzv. pavouk
- na každé pracovní místo je katalog funkčních míst
- výběrové řízení:
pravidla pro přijímání pracovníka (žádost, životopis, požadavky, doporuče-
ní, výpis z rejstříku trestu,…)
- oznámení o přijetí či nepřijetí (písemně)
- nástup: lékařské osvědčení, kopie o dosaženém vzdělání, kopie OP, bankovní účet, zápočtový list,…
- pracovní poměr vzniká podpisem: pracovní smlouvy, funkční a mzdové zařazení, náplň práce, mlčenlivost,…
- pracovník při nástupu by měl byt seznámen s organizačními náležitostmi ( dokumenty, pracovní řád), zpracovaným mzdovým předpisem (mzda, ŘD, odměny,…), BOZP
  1. Program PEPA - připomínkování
Příští setkání pracovní skupiny bude ve čtvrtek dne 10. dubna 2008 v 9.00 hod.
ve Frenštátě p. R. v klubu Kryt.