Prosinec 2006

Zápis ze 17.10.2006

9. prosince 2006 v 22:54 Zápisy z PS
Zápis ze setkání pracovní skupiny NZDM
Datum: 17.10.2006 - 9:00 - 15:00
Místo: klub 3nyty Havířov
Program:
  1. Turné pro nízkoprahy 3.11.2006 v Opavě
  2. Konference NZDM 31.10.2006 v Ostravě, zvolit název
  3. Pozvánky na konferenci
  4. Příspěvky na konferenci
  5. Diskuse o Standardech kvality sociálních služeb
Ad1.
Na posledním setkání prac. skupiny v Opavě proběhla informace o možnosti prezentace jednotlivých klubů a zařízení v rámci Turné pro nízkoprahy 3.11.2006 ve víceúčelové sportovní hale v Opavě. Prezentace bude pravděpodobně ve formě panelů
( asi 2x1m ), které budou vystaveny buď ve vestibulu nebo přímo v hale.
Nejzazší termín předání materiálů na konferenci NZDM 31.10. v Ostravě, pokud má ještě někdo zpracované video o klubu, zaslat do co nejdříve do Prahy ( adresa u Libora ).
V návaznosti na Turné pro nízkoprahy proběhne v sobotu 4.11. v klubu Clasic v Opavě LEGAL FEST, návštěvníci pátečního koncertu mají vstup zdarma. Vystoupí kromě jiných
i opavská amatérská kapela Autopilot, která byla vybrána do pořadu Noc s Andělem vysílaného v sobotu 21.10.2006.
Od 16.10. mají být v TV vysílány reklamní spoty na podporu a propagaci NZDM.
Nahlásit Liborovi požadavek na počet volných lístků pro jednotlivé kluby.
Ad2.
Konference NZDM se bude konat 31.10.2006 od 9:00 hodin v klubu Atlantik,
Reální č. 7 v Ostravě ( naproti zadnímu vchodu Ostravské univerzity )
Nájem 1.000.-Kč - rozhodnuto rozpočítat částku mezi jednotlivé kluby.
Název konference:
Po společné poradě vybrán název - MINIKONFERENCE NÍZKOPRAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Téma: Práce s dětmi a mládeží
Ad3.
Forma pozvánky: písemná i emailová, formát zpracuje a zašle co nejdříve jednotlivým klubům Dan Cieślar.
Je na jednotlivých klubech zvážit a rozhodnout se, koho na konferenci pozvat, obecně je možné pozvat zástupce sociálních odborů měst a obcí,členy protidrogových komisí, učitele případně studenty sociálních fakult apod.
Z kraje budou pozvány pí Adamovská, Vroblová a Bachoříková.
Ad4.
Příspěvky na konferenci jsou rozděleny a byly projednány v samostatné skupince pod vedením Dan Cieślara.
Ad5.
Druhá skupinka diskutovala o vypracovávání jednotlivých metodik na základě standardů.
Každé zařízení je v tomhle směru jinak daleko, byla domluvena další schůzka 14.11.2006 v Klubu Oáza v Karviné, zaměřená přímo na zpracovávání metodik .
Více na www.zdrhovadlo.cz
Zapsala: Regina Tillová, Elim Opava

Setkání PS v Bunkru

4. prosince 2006 v 19:25 | Renča |  Akce
Zveme všechny členy i pozorovatele na setkání Pracovní skupiny, které bude 14.12. od 9.00hodin v třineckém Klubu Bunkr. Další dávka inspirace pro zpracovávání vaší metodiky zajištěna :)