Základní listina PS NZDM MSK

13. listopadu 2006 v 0:17 | Mgr. Daniel Cieślar |  Zápisy z PS
Základní listina
Pracovní skupiny nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Moravskoslezského kraje

I.
Předmět listiny
1. Předmětem této listiny je vytvoření formální skupiny nestátních neziskových organizací provozujících služby NZDM za účelem vytvoření Pracovní skupiny nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Moravskoslezského kraje (dále jen PS NZDM MSK).
II.
Účel partnerství
1. Posláním PS NZDM MSK je "zvyšování kvality poskytovaných nízkoprahových služeb zařízení v MSK."
2. Cíle PS NZDM MSK jsou definovány takto:
§ Předávání si informací a zkušeností
§ Lobbing na úrovní krajů
§ Spolupráce s manažéry prevence KÚ MSK
§ Zvyšování prestiže oboru - medializace, PR
§ "Sebevzdělávání se" v rámci PS
§ Organizování vzdělávání a výcviků
§ Spolupráce s Českou asociaci streetwork
§ Zapojení se do tvorby standardů NZDM a odborný přínos v rámci oboru NZDM
§ Předávání si kontaktů na lektory, supervizory, kapely atd.
§ Sjednotit sběr a výkaz dat i evaluační metody
III.
Název skupiny
Účastníci se dohodli, že při výkonu společné činnosti podle této smlouvy budou používat názvu: Pracovní skupina nízkoprahových zařízení pro děti a mládež moravskoslezského kraje.
IV.
Způsob výkonu společné činnosti
1. Účastníci se dohodli, že budou společně naplňovat poslání a cíle PS NZDM MSK.
2. Náplní společné činnosti budou setkání PS NZDM MSK, které se budou konat minimálně jednou za dva měsíce, dle společné dohody.
3. Součásti společné činnosti bude taktéž organizace a účast na vzdělávacích akcích zaměřených na odbornost pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.
4. Účastníci se dohodli, že budou využívat společná setkání PS NZDM MSK ke sdílení zkušeností z oblasti přímé práce i v manažérské oblasti.
5. Účastníci se dohodli, že budou provozovat a využívat webové stránky PS NZDM MSK (www.nzdm.net) a emailovou konferenci v souladu s posláním skupiny.
6. Ustanovení odstavců 2 až 5 nevylučují, aby v průběhu společné činnosti byl způsob jejího výkonu dohodou účastníků změněn.
V.
Způsob financování a získávání prostředků pro činnost PS NZDM MSK
1. Účastníkům PS NZDM MSK nevzniká žádný peněžitý závazek.
2. Financování činnosti PS NZDM MSK bude realizováno díky podpoře z grantů MSK, anebo dle dohody účastníků.
3. Projekt vzdělávání podá a vyúčtuje jeden z účastníků PS NZDM MSK, dle dohody smluvních stran.
4. Projekt zavádění standardů podá a vyúčtuje jeden z účastníků PS NZDM MSK, dle dohody smluvních stran.
5. Všichni účastníci mají právo nahlížet do vedení účetnictví projektů vzdělávání a zavadění standardů i všech ostatních aktivit týkajících se činnosti PS NZDM MSK.
VI.
Práva a povinnosti účastníka
1. Účastník má právo být pravdivě a v dostatečném předstihu informován ostatními účastníky o všech skutečnostech a jednáních souvisejících se společnou činností. Je oprávněn požadovat po ostatních účastnících vysvětlení kterékoli záležitosti, jež se týká společné činnosti.
2. Účastník je povinen profilovat činnost zařízení v oboru NZDM a usilovat o zkvalitňování služeb.
3. Účastník je povinen delegovat min. jednoho zaměstnance na každé setkání PS NZDM MSK. V případě, že se nezúčastní dvou po sobě jdoucích setkání, bude účastník vyloučen.
4. Všichni účastníci mají právo nahlížet do vedení účetnictví projektů vzdělávání a zavadění standardů i všech ostatních aktivit týkajících se činnosti PS NZDM MSK.
5. Účastník PS NZDM MSK má povinnost šíření dobrého jména profesního oboru NZDM a Pracovní skupiny NZDM MSK.
5. Každý účastník má právo bez udání důvodů neposkytnout dalším účastníkům metodické materiály a dokumenty týkající se oboru NZDM
VII.
Přistoupení nového účastníka
Přistoupení nového účastníka je možné pouze se souhlasem většiny účastníků, a to vyplněnou přihláškou s řádným razítkem zařízení a podpisem statutárního zástupce organizace.
VIII.
Vyloučení účastníka
1. Účastník, který závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinností, vyplývající pro něho z této listiny nebo ze zákona, může být z PS NZDM MSK vyloučen, dohodnou-li se na tom všichni ostatní účastníci.
IX.
Vystoupení účastníka
Účastník může z PS NZDM MSK vystoupit na základě
a) písemné dohody uzavřené se všemi účastníky,
b) písemné výpovědi - výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet od doručení výpovědi koordinátorovi pracovní skupiny.
X.
Rozpuštění PS NZDM MSK
PS NZDM MSK se rozpouští:
a) v písemné formě dohodou účastníků,
b) písemnou výpovědí danou předposledním z účastníků,
XI.
Doba, na kterou je PS NZDM MSK založena
PS NZDM MSK je založeno na dobu neurčitou
XII.
Řešení neupravených otázek
Otázky touto listinou výslovně neřešené se řídí občanským zákoníkem.
XIII.
Platnost a účinnost smlouvy
Tato listina nabývá účinnosti a platnosti dnem, kdy bude podepsána koordinátorem PS NZDM MSK a Zástupcem koordinátora PS NZDM MSK.
XIV.
Závěrečná ustanovení
I. Originál této listiny je uložen u koordinátora PS NZDM MSK i zástupce koordinátora PS NZDM MSK. Každý z účastníků má kopii této listiny.
Koordinátor PS NZDM MSK:
V ……………, dne ……………… …..……………………………
Mgr. Daniel Cieślar
Koordinátor PS NZDM MSK
Zástupce koordinátora PS NZDM MSK:
V ……………, dne ……………… …..……………………………
Libor Menšík
Zástupce koordinátora PS NZDM MSK
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 rlmwtu rlmwtu | E-mail | Web | 26. dubna 2009 v 9:42 | Reagovat

YRb0EF  <a href="http://uubgonhevbzi.com/">uubgonhevbzi</a>, [url=http://mxjwiqjcwqfz.com/]mxjwiqjcwqfz[/url], [link=http://rsfglcydjiac.com/]rsfglcydjiac[/link], http://lpyazsmcdghx.com/

2 tptixveml tptixveml | E-mail | Web | 31. května 2009 v 9:50 | Reagovat

J5hUh0  <a href="http://qkafdrjqiffz.com/">qkafdrjqiffz</a>, [url=http://jcqsyylltdoj.com/]jcqsyylltdoj[/url], [link=http://jurbbdglcvae.com/]jurbbdglcvae[/link], http://xqxsfpvitnyp.com/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama