Činorodá Pracovní skupina NZDM v našem kraji udělala v roce 2005 významný pokrok

13. listopadu 2006 v 0:04 | Jana Ondrušková, DiS. (On Line Karviná) |  Články
pozn.: článek určený pro Informátor Slezské diakonie (uzávěrka k 1.5.2006)
Jednou ze zastřešujících organizací nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je Česká asociace streetwork, která jejím členům vytváří otevřený prostor pro spolupráci na dotváření celkové metodiky nízkoprahových zařízení. Uvážíme-li, že v celé české republice se hlásí k poskytování nízkoprahových služeb téměř jedna stovka organizací a asociace umožňuje členství zatím dvaceti dvou z nich, je namístě, že se objevila potřeba spolupráce nízkoprahových zařízení na úrovni krajské.

Vznik pracovní skupiny
V listopadu roku 2004 inicioval Klub On Line první setkání pracovníků NZDM Moravskoslezského kraje. Na základě tohoto setkání vznikla Pracovní skupina NZDM v MSK, formálně vymezena Zakládací listinou. Dnes sčítá 14 členů, kteří se orientují na práci s dětmi a mládeží a další dvě zařízení z Ostravy jsou ve fází vstupu. Skupina si definovala poslání, kterým je zvyšování kvality poskytovaných nízkoprahových služeb zařízení v MSK. Cílem skupiny je předávání informací a zkušeností, zvyšování prestiže oboru - pozitivní public relation, zapojení se do tvorby standardů NZDM a odborný přínos v rámci oboru NZDM, sjednocení sběru, výkazu dat a evaluačních metod, umožňující zvýšení kooperace vedoucí k jednotě v poskytování služby.
Vzdělávání pro pracovníky NZDM
Jedním z důležitých cílů je také organizování vzdělávání a výcviků v rámci pracovní skupiny. V březnu proběhlo setkání, kde došlo k výběru pěti hlavních témat, která měla být náplní vzdělávání. Po dalším rozhodování vstoupily do nejužšího výběru témata: "Práce ve výchovných situacích", "Vztah s klientem", "Motivační rozhovory a práce s klientem". Administrativní, technické zajišťování jednotlivých vzdělávání měl Klub On Line v čele s Mgr. Danielem Cieślarem, který je od ledna 2005 koordinátorem pracovní skupiny. Lektory prvních dvou témat byli přední odborníci v poskytování nízkoprahových služeb: Ing. Aleš Herzog společně s Mgr. Michalem Zahradníkem a protřelá streetworkerka Alena Vosáhlová, která lektorovala téma o vztahu s klientem, vymezování jasných hranic mezi pracovníkem a klientem, o vztahových poruchách, které mohou nastat mezi pracovníkem a klientem. Téma "Práce ve výchovných situacích" nabízelo uvědomění si mnoha klubových situací, ke kterým v tomto prostředí dochází a které jsou zdrojem sociálně pedagogické práce s výchovným obsahem. Motivační rozhovory a práce s klientem mají sebezkušenostní charakter a cílem je osvojení si mnoha technik individuálních rozhovorů s klienty (např. technika kladení otevřených otázek vedoucích klienta k sebemotivujícímu prohlášení atd.). Pro každé téma bylo vyčleněno 20 - 25 lektorských hodin (3 dny). Všechny třídenní kursy byly organizovány pracovníky Klubu On Line, kterým se podařilo zajistit dostatek dotací na zaplacení lektorů, a taktéž zajišťovali ubytování a stravu pro frekventanty. Zatím prošlo vzděláváním cca 50 frekventantů z několika zařízení NZDM v našem kraji.
A co dále?
Motivační rozhovory budou pokračovat až do roku 2007, protože jsou rozděleny do třech bloků s půlročními odstupy. Frekventanti hodnotí vzdělávání jako velmi přínosné pro jejich profesní život kontaktního či sociálního pracovníka. Pracovní skupina realizuje v současnosti mimo vzdělávání taktéž vývoj a tvorbu programu pro evidenci výkonů NZDM, který má pracovní název PePa 1.0 (PErfektní PAmatovák :o). Skupina tedy žije čilým a aktivním životem a v roce 2006 rozhodně nemíní polevit ze svého nasazení přinášejícího své ovoce již nyní.
Jana Ondrušková DiS. (On Line Karviná)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama